Uppdrag

Vinge har företrätt Bona vid förvärv av Ezi Floor Products

8 mars 2024

Vinge har företrätt Bona AB i samband med förvärvet av dess distributör Ezi Floor Products (VIC) Pty Ltd i Australien.

Bona är ett familjeägt företag som sedan 1919 levererar produkter och system för att installera, renovera och underhålla golv. Bona har fler än 600 anställda och fem fabriker runtom i världen. Genom 17 dotterbolag och distributörer finns Bona representerat i fler än 90 länder. Bonas huvudkontor ligger i Malmö och omsättningen 2022 uppgick till 3,6 miljarder kronor.

Vinge, genom Kristian Ford, har biträtt Bona.

Relaterat

Vinge biträder Trianon i samband med riktad nyemission och återköpserbjudande av efterställda hållbara hybridobligationer

Vinge biträder Fastighets Aktiebolaget Trianon (publ) i samband med en riktad nyemission om 184 miljoner kronor samt ett frivilligt återköpserbjudande avseende utestående efterställda hållbara hybridobligationer.
19 april 2024

Vinge företräder Blackstone i samband med investering i Winthrop Technologies

Vinge, har biträtt Blackstone Tactical Opportunities och närstående fonder ("Blackstone") i samband med ett strategiskt partnerskap med Winthrop Technologies Limited ("Winthrop Technologies ").
17 april 2024

Vinge har biträtt Hansa Biopharma i samband med en riktad nyemission om 372 miljoner kronor

Vinge har biträtt Hansa Biopharma AB (publ) i samband med en riktad nyemission varigenom bolaget tillförs 372 miljoner kronor före transaktionskostnader. Hansa Biopharma är ett biofarmabolag i kommersiell fas och en pionjär inom utveckling och kommersialisering av innovativa, livsavgörande och livsförändrande behandlingar för patienter med sällsynta immunologiska sjukdomstillstånd. Hansa Biopharmas stamaktie är noterad på Nasdaq Stockholm.
16 april 2024