Uppdrag

Vinge har biträtt Peab i samband med transaktion med SkiStar

28 maj 2021

Vinge har biträtt Peab i samband med en transaktion med SkiStar, varigenom Peab och SkiStar fördjupar samarbetet avseende förvaltning och utveckling av fastigheter i den skandinaviska fjällvärlden.

Genom transaktionen samlas tre delägda lodger på svenska och norska fjällorter i samma koncernstruktur och därutöver förvärvar det hälftenägda bolaget tre nya lodger belägna i Hemsedal i Norge, Lindvallen i Sälen och Hundfjället i Sälen (under uppförande) samt byggrätter om cirka 60 000 BTA i Sälen, Vemdalen, Åre och Duved. Därutöver ska SkiStar i samband med transaktionen teckna nya hyresavtal på såväl de nya förvärvade fastigheterna som de tidigare gemensamt ägda fastigheterna.

Vinges team bestod av Charlotte Levin, Assur Badur, Kristoffer Larson och Joel Magnusson.

 

Vad har Vinge betytt för din karriär?

Patrik Göthlin inledde sin karriär som biträdande M&A-jurist på Vinge. Nu är han Chief Operating Officer på Tink, efter en tid som Managing Director och ansvarig för den europeiska och nordamerikanska marknaden på Bambora.
29 juni 2022

COP26 – ett steg i rätt riktning för att uppnå Parisavtalets mål

Den 13 november 2021 avslutades det internationella klimattoppmötet COP26 som hölls under två veckor i Glasgow, Storbritannien, efter att ledare från över 190 länder enats om en ny överenskommelse, den s.k. Klimatpakten i Glasgow. Syftet med COP26 var att ledare från alla världens länder skulle enas om hur man ska intensifiera de globala åtgärderna för att hantera klimatkrisen. Överenskommelsen, som innebär att ökningen av den globala medeltemperaturen beräknas bli mellan 1,8 och 2,4 grader, är ett steg mot att nå Parisavtalets (COP21) mer ambitiösa mål om en ökning på högst 1,5 grader.
23 juni 2022

Tema: Cyberbrott

Cyberbrotten ökar dramatiskt och slår hårt mot såväl privata som offentliga aktörer. Att bygga skydd och motståndskraft mot cyberbrott i olika former är idag ett viktigt fokus för alla typer av verksamheter.
22 juni 2022