Uppdrag

Vinge har biträtt Peab i samband med transaktion med SkiStar

28 maj 2021

Vinge har biträtt Peab i samband med en transaktion med SkiStar, varigenom Peab och SkiStar fördjupar samarbetet avseende förvaltning och utveckling av fastigheter i den skandinaviska fjällvärlden.

Genom transaktionen samlas tre delägda lodger på svenska och norska fjällorter i samma koncernstruktur och därutöver förvärvar det hälftenägda bolaget tre nya lodger belägna i Hemsedal i Norge, Lindvallen i Sälen och Hundfjället i Sälen (under uppförande) samt byggrätter om cirka 60 000 BTA i Sälen, Vemdalen, Åre och Duved. Därutöver ska SkiStar i samband med transaktionen teckna nya hyresavtal på såväl de nya förvärvade fastigheterna som de tidigare gemensamt ägda fastigheterna.

Vinges team bestod av Charlotte Levin, Assur Badur, Kristoffer Larson och Joel Magnusson.

 

Arbetsrätt i fokus - vårens sista arbetsrättsliga nyhetssvep

EU-domstolen inskränker bolags möjlighet att ”betala sig ur” diskrimineringsmål, korttidsarbete prövas i Högsta Förvaltningsdomstolen och förslaget om ändringar i lagen om anställningsskydd förblir en het fråga i debatten.
17 juni 2021

Arbetsrättspodden # 41 Start-ups och dess medarbetare

Bolagets medarbetare beskrivs ofta som dess största tillgång, oavsett bolagets storlek. För start-ups spelar medarbetarna en särskild nyckelroll då varje medarbetares insats har en betydande påverkan på bolagets tillväxt och framtida utveckling. Välkommen till Arbetsrättspodden, podden för dig som arbetar med HR och personalrelaterade frågor eller är nyfiken på arbetsrätt.
16 juni 2021

Ny lag om skydd av visselblåsare föreslås träda i kraft 17 december 2021 – vad er organisation särskilt bör uppmärksamma

Europeiska rådet antog under 2019 det så kallade visselblåsardirektivet (”Direktivet”), med syftet att tillgodose en hög skyddsnivå för personer som rapporterar om missförhållanden som strider mot unionsrätten.
15 juni 2021