Uppdrag

Vinge har biträtt Peab i samband med transaktion med SkiStar

Vinge har biträtt Peab i samband med en transaktion med SkiStar, varigenom Peab och SkiStar fördjupar samarbetet avseende förvaltning och utveckling av fastigheter i den skandinaviska fjällvärlden.

Genom transaktionen samlas tre delägda lodger på svenska och norska fjällorter i samma koncernstruktur och därutöver förvärvar det hälftenägda bolaget tre nya lodger belägna i Hemsedal i Norge, Lindvallen i Sälen och Hundfjället i Sälen (under uppförande) samt byggrätter om cirka 60 000 BTA i Sälen, Vemdalen, Åre och Duved. Därutöver ska SkiStar i samband med transaktionen teckna nya hyresavtal på såväl de nya förvärvade fastigheterna som de tidigare gemensamt ägda fastigheterna.

Vinges team bestod av Charlotte Levin, Assur Badur, Kristoffer Larson och Joel Magnusson.

 

Relaterat

Vinge biträder L5 Navigation vid förvärv av ROCKMA System

Vinge har biträtt L5 Navigation, ett portföljbolag till Helix Kapital, vid förvärv av ROCKMA System AB. ROCKMA utvecklar och levererar maskinstyrningsmjukvara för borriggar, borrövervakningssystem och realtids- berganalyssystem.
8 december 2023

Vinge företräder grundarna av Modular Finance i samband med försäljning till Sprints

Vinge företräder grundarna av Modular Finance i samband med en försäljning av 40% av aktierna i bolaget till Sprints.
8 december 2023

Vinge har biträtt Oxx i samband med fondresningen av Oxx II

Oxx stänger sin andra generations fond med 190 miljoner USD i investeringsåtaganden från en internationell investerarbas, och ökar därmed sin fondstorlek med 40 % jämfört med den senaste generationen.
7 december 2023