Uppdrag

Vinge företräder Modular Finance i samband med förvärvet av BörsData Sverige

5 februari 2024 M&A

Vinge har företrätt Modular Finance, ett SaaS-företag som erbjuder ett utbud av nischprodukter riktade mot finansbranschen med fokus på unika datamängder och användarvänlighet, i samband med ingående av avtal om förvärv av aktierna i BörsData Sverige. BörsData Sverige är ett av Nordens största fristående analysverktyg för aktieinvesteringar.

Genom förvärvet stärker Modular Finance sin position som en av Sveriges främsta SaaS-plattformar med inriktning mot finansbranschen.

Vinges team bestod av Christina Kokko, Karl Klackenberg, Viktor Lennartsson och Johan Gavelin.

Relaterat

Vinge har biträtt Svea Bank AB i samband med dess emission av sekundärkapital (T2) om 300 miljoner SEK

Vinge har biträtt Svea Bank AB vid dess emission av T2-obligationer om 300 miljoner SEK med en rörlig kupong om 3-månaders STIBOR + 6.75%. Emissionsdagen är satt till den 7 juni 2024 och obligationerna har en löptid på 10,25 år med första möjliga inlösendag efter 5 år. Instrumenten kommer att noteras på Nasdaq Stockholm.
14 juni 2024

Vinge företräder Axcel och XPartners vid förvärv av HTJ

Vinge har företrätt Axcel VII (”Axcel”) och XPartners Samhällsbyggnad (”XPartners”) vid förvärvet av HTJ Holding OY och dess dotterbolag Rakennuttajatoimisto HTJ Oy (”HTJ”).
13 juni 2024

Vinge har företrätt Flower Infrastructure Technologies AB i samband med förvärvet av energilagringsanläggningen Bredhälla

Energilagringsanläggningen Bredhälla består av batterier med litium-jonteknik med en total kapacitet på 42,5MW/42,5MWh fördelat på 20 containrar vilket gör den till Sveriges största batteripark. Bredhälla kommer att tillhandahålla stödtjänster till Svenska Kraftnät för att säkerställa stabiliteten i elnätet samt arbitragetjänster på elmarknaden.
11 juni 2024