Uppdrag

Vinge företräder MGA Holding i budpliktsbud på Tilgin

22 februari 2010

MGA Holding har förvärvat ytterligare aktier och teckningsoptioner i Tilgin och därmed utlöst budplikt. Vinge företräder MGA i föraffären och uppköpserbjudandet.

Vinges team består av Erik Sjöman och Christian Lindhé. Även Johanna Lindman (konkurrensrätt) och Maria Schultzberg (skatt) har medverkat.

Relaterat

Vinge har biträtt Triton i samband med försäljning av aktier i Ambea AB (publ)

Totalt placerades 8,4 miljoner aktier till ett pris om 43,50 kronor per aktie, motsvarande ett sammanlagt värde om cirka 365 miljoner kronor.
29 november 2023

Vinge företräder Lassie AB vid kapitalanskaffning om 260 miljoner kronor

Vinge har företrätt djurförsäkringsförmedlingsbolaget Lassie AB i samband med en kapitalanskaffning om 260 miljoner kronor i syfte att fortsätta expansionen av verksamheten.
29 november 2023

Vinge har rådgivit Expedition Growth Capital i samband med dess investering i Factbird

Expedition Growth Capital har, tillsammans med Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO), genomfört en investering i det danska tech-bolaget Factbird. Vinge rådgav Expedition Growth Capital i samband med investering.
27 november 2023