Uppdrag

Vinge företräder Lunar vid överlåtelse av samtliga kundrelationer inom ramen för dess P2P-verksamhet till SaveLend

Vinge företräder Lunar Bank A/S vid överlåtelsen av samtliga kundrelationer med investerare och låntagare inom ramen för dess P2P-verksamhet med tillhörande varumärke och domäner till SaveLend Group ABs dotterbolag SBL Finans AB (publ).

Överlåtelsen omfattar cirka 17 000 aktiva investerare, 7 000 aktiva låntagare och ett investerat kapital om cirka 450 Mkr. Lunar har drivit sin P2P-verksamhet sedan 2021. I syfte att renodla verksamheten har Lunar aktivt letat efter ett nytt hem för sina P2P-kunder, såväl investerare som låntagare. Genom transaktionen övertas samtliga kundrelationer och hanteras från och med tillträdet genom SaveLend Groups egenutvecklade plattform och kundserviceteam.

Transaktionens genomförande är villkorad av danska Finanstilsynets godkännande.

Vinges team bestod huvudsakligen av Filip ÖhrnerRobin Fagerström (M&A) och Caroline Krassén (Financial Services).

Relaterat

Vinge har biträtt Embracer Group i samband med ingående av ett 900 miljoner euro bryggfinansieringsavtal med JP Morgan, BNP Paribas, SEB, Société Générale och Swedbank

Vinge har biträtt Embracer Group AB (publ) (“Embracer”) och dess dotterbolag inom Asmodee i samband med ingåendet av ett bryggfinansieringsavtal om 900 miljoner euro med JP Morgan, BNP Paribas, SEB, Société Générale och Swedbank och sammanhängande förtida återbetalning av existerande skuld i Embracer.
22 april 2024

Vinge biträder Trianon i samband med riktad nyemission och återköpserbjudande av efterställda hållbara hybridobligationer

Vinge biträder Fastighets Aktiebolaget Trianon (publ) i samband med en riktad nyemission om 184 miljoner kronor samt ett frivilligt återköpserbjudande avseende utestående efterställda hållbara hybridobligationer.
19 april 2024

Vinge företräder Blackstone i samband med investering i Winthrop Technologies

Vinge, har biträtt Blackstone Tactical Opportunities och närstående fonder ("Blackstone") i samband med ett strategiskt partnerskap med Winthrop Technologies Limited ("Winthrop Technologies ").
17 april 2024