Uppdrag

Vinge företräder Inspecs Group i förvärv av Ego Eyewear Limite

7 januari 2022

Vinge företräder Inspecs Group plc i förvärv av Ego Eyewear Limited.

För mer information om transaktion se klientens pressmeddelande.


Vinges team bestod av delägare Christina Kokko, counsel Ulrich Ziche, tillsammans med bland andra biträdande juristerna Nina Gransäter, Robin Fagerström, Ebba Nyberg, Isabell Nielsen, Veronika Garemark, Rebecka Målquist, Ulf Pyk och projektassistenter Jessica Henning och Sara Dahlros Sköld. Counsel Maria Schultzberg och biträdande juristerna Karl-Gustaw Tobola biträdde avseende skattefrågor.

Så ändras reglerna om cabotagetransporter och utstationering den 2 och 21 februari 2022

Regeringen har beslutat om ett antal nya regler rörande cabotagetransporter, kombinerade transporter, beställaransvar kör- och vilotider samt utstationering.
21 januari 2022

Kärnkraft och naturgas inkluderas i klimattaxonomin – nytt förslag från EU-kommissionen

EU-kommissionen översände den 31 december 2021 ett förslag till en expertgrupp inom Kommissionen samt medlemsstaterna om att inkludera kärnkraft och naturgas i klimattaxonomin, det vill säga EU:s klassificeringssystem för miljömässigt hållbara verksamheter.
20 januari 2022

All time high när transaktionsåret 2021 summeras

Ett rekordår med en all time high. Med en ökning på 50 % i antal transaktioner, och ett totalt transaktionsvärde på 48 miljarder EUR, var 2021 det mest transaktionsintensiva året någonsin för Vinge.
13 januari 2022