Uppdrag

Vinge företräder grundarna i samband med Altors investering i Audiowell

25 maj 2022

Vinge företräder grundarna i samband med Altor Fund V:s investering i den svenskgrundade internationella musikkoncernen Audiowell. Grundarna kommer att förbli ägare och fortsätta i sina nuvarande roller i utvecklingen av koncernen. I samband med transaktionen har Audiowell och Altor ingått partnerskap med den ledande musikproducenten Martin Sandberg (även känd som Max Martin). Altor och Max Martin kommer att stödja grundarna och koncernen på dess fortsatta tillväxtresa.

Grundarna - Andreas Romdhane och Josef Svedlund - lanserade Audiowell med målsättningen att öka kvaliteten på livsstilsmusik genom att dedikera tid, resurser och samarbeta med begåvade kreatörer. Båda grundarna har arbetat i mer än 20 år som musikproducenter och låtskrivare, legat bakom flera toppsinglar i Storbritannien och arbetat med artister som Westlife, Kelly Clarkson, Diana Ross och Il Divo för att nämna några. Koncernen har ett musikstudiokomplex i Stockholm varifrån den stödjer över 100 musikskapare spridda från USA till Hongkong och Sydamerika och fokuserar på ett brett utbud av genrer som jazz, avkoppling, akustisk, dans, rock och klassisk.

Vinges team bestod huvudsakligen av Jonas Johansson, Maria Dahlin Kolvik, Carl Fredrik Wachtmeister och Linnea Petersson (M&A) samt Viktoria Owetz Leyva och Ellinor Gyllenhammar (VDR-specialister).

Remissrundan avslutad avseende de eventuella förändringarna i diskrimineringslagen

Såsom redogjorts för i tidigare nyhetsbrev så presenterades under slutet av 2021 utredningen ”SOU 2021:94 - Ett utökat skydd mot diskriminering”. Sammantaget har utredningen haft tre deluppdrag: (i) att ta ställning till om det behövs ytterligare åtgärder för att stärka skyddet mot diskriminering när det saknas en identifierbar skadelidande, (ii) att föreslå hur skyddet mot diskriminering kan förändras inom offentlig verksamhet för att åstadkomma ett mer heltäckande skydd, samt (iii) att efter översyn överväga om skyddet mot trakasserier, sexuella trakasserier och hot avseende arbetstagare, och med arbetstagare jämställda personer, behöver utvidgas.
1 juli 2022

Förändringar inom reglerna kring arbetskraftsinvandring

Under februari 2022 lade regeringen fram propositionen ”Skärpta och förbättrade regler om arbetskraftsinvandring 2021/22:134”. Genom denna proposition föreslår regeringen nya regler vars syfte är att motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare men också att behålla internationell kompetens i Sverige.
1 juli 2022

Arbetsrätten och beredskapen vid krig

Den rådande situationen i vår omvärld kan få en inverkan även på det arbetsrättsliga området. Det finns nämligen speciella lagar som kan träda ikraft för det fall att Sverige hamnar i krig, är i krigsfara eller annars om det råder utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig eller att Sverige varit i krig eller krigsfara. En av dessa är lagen arbetsrättslig beredskapslag (1987:1262).
1 juli 2022