Uppdrag

Vinge företräder FSN Capital och Seriline i samband med tilläggsförvärv av Areff Systems

24 maj 2022

Vinge har företrätt FSN Capital och Seriline i samband med förvärvet av Areff Systems AB från dess grundare. Grundarna blir kvar i det sammanslagna bolaget och återinvesterar en betydande andel av köpeskillingen i gruppen.

I slutet av februari 2022 förvärvade riskkapitalbolaget FSN Capital en majoritetsandel i Seriline med ambitionen att konsolidera marknaden för fysisk och digital identitets- och accesskontroll. Förvärvet av Seriline följs nu upp med förvärvet av Areff Systems där FSN Capital står för en majoritet av finansieringen. Areff Systems arbetar med säkerhets- och identifieringslösningar och har i dag 18 anställda. Förvärvet av Areff Systems ökar Serilines omsättning med närmare 50 procent till omkring 150 miljoner kronor för 2022.

Vinges team bestod huvudsakligen av Johan Winnerblad, Maria Dahlin Kolvik, Eléonore Friberg och Ebba Nyberg (M&A), Mathilda Persson (IT), Sara Strandberg (Arbetsrätt) och Axel Lennartsson (IP).

Relaterade nyheter

Europeiska patentdomstolen, UPC – Håkan Borgenhäll utsedd till expertgrupp

Håkan Borgenhäll, delägare, har blivit utsedd att representera Sveriges advokatsamfund i CCBE:s expertgrupp avseende den enhetliga patentdomstolen Unified Patent Court, UPC. Expertgruppen utgörs av advokater verksamma inom tvistemål inom patentområdet, och är utsedda av sina respektive länders advokatsamfund.
1 februari 2023

Vinge i topp när juriststudenter rankar arbetsgivare

Vinge har för femte året i rad utnämnts till den mest populära arbetsgivaren bland affärsjuridiska byråer av svenska juriststudenter. Det visar Kantar/Prosperas undersökning Employer Branding Law 2022.
31 januari 2023

Erik Sjöman utses till hedersdoktor

Erik Sjöman, delägare, utses till hedersdoktor vid Juridiska Fakulteten vid Lunds universitet.
30 januari 2023