Uppdrag

Vinge företräder FSN Capital och Seriline i samband med tilläggsförvärv av Areff Systems

Vinge har företrätt FSN Capital och Seriline i samband med förvärvet av Areff Systems AB från dess grundare. Grundarna blir kvar i det sammanslagna bolaget och återinvesterar en betydande andel av köpeskillingen i gruppen.

I slutet av februari 2022 förvärvade riskkapitalbolaget FSN Capital en majoritetsandel i Seriline med ambitionen att konsolidera marknaden för fysisk och digital identitets- och accesskontroll. Förvärvet av Seriline följs nu upp med förvärvet av Areff Systems där FSN Capital står för en majoritet av finansieringen. Areff Systems arbetar med säkerhets- och identifieringslösningar och har i dag 18 anställda. Förvärvet av Areff Systems ökar Serilines omsättning med närmare 50 procent till omkring 150 miljoner kronor för 2022.

Vinges team bestod huvudsakligen av Johan Winnerblad, Maria Dahlin Kolvik, Eléonore Friberg och Ebba Nyberg (M&A), Mathilda Persson (IT), Sara Strandberg (Arbetsrätt) och Axel Lennartsson (IP).

Relaterat

Vinge företräder Repligen Corporation i samband med förvärvet av Metenova

Vinge har företrätt Repligen Corporation med dotterbolag (”Repligen”), en multinationell koncern inom life science som utvecklar och kommersialiserar höginnovativa bioprocessteknologier och system som möjliggör effektiviseringar i processen för tillverkning av biologiska läkemedel, i samband med dess förvärv av Metenova Holding AB med dotterbolag (”Metenova”).
27 september 2023

Vinge biträder vid försäljning av Heda Security

Helix Kapital och övriga aktieägare har avyttrat sina aktier i ADEH Intressenter AB, moderbolag till Heda Security, till EMK Capital.
25 september 2023

Vinge har biträtt Stirling Square Capital Partners i samband med förvärv

Vinge har biträtt Stirling Square Capital Partners i samband med dess förvärv av en majoritetsandel i Infobric, en ledande leverantör av mjukvarulösningar för byggbranschen, från Summa Equity.
22 september 2023