Uppdrag

Vinge företräder Amundi i samband med förvärv av Lyxor Asset Management från Société Générale för 825 miljoner euro

8 september 2021

Vinge företräder Amundi, en del av Crédit Agricole-koncernen, i samband med dess förvärv av Lyxor från Société Générale.

Lyxor är en pionjär inom och den tredje största aktören i Europa vad gäller börshandlade fonder (ETFs) och genom förvärvet kommer Amundi stärka sin position som den europeiska ledaren på den snabbväxande marknaden för ETF:er. Transaktionen är villkorad av sedvanliga myndighetsgodkännanden och förväntas att slutföras senast i februari 2022.

Vinges team består av ansvarig delägare Fredrik Wilkens, projektledare Henrik Schön, Anton Sjökvist (fondfrågor), Åsa Gotthardson, Sara Strandberg och Ebba Svenburg (arbetsrätt), Maria Schultzberg, Henrik Wastenson och Karolin Ekström (skatt) samt Ulf Nilsson (mervärdeskatt).

Nya sanktioner och informationskrav införs på konsumenträttsområdet

Inom konsumenträtten har det den senaste tiden skett ett antal större ändringar. 1 maj trädde bland annat en ny konsumentköplag i kraft. Nu införs ytterligare ny reglering, med nya sanktionsmöjligheter inspirerade av dataskyddsförordningen (GDPR).
19 maj 2022

Meet The Seat – David Flodin

Strax efter årsskiftet började David Flodin i vår Financial Services-grupp. Nyligen var det också hans tur att sitta i The Seat.
28 april 2022

"Vingeveckan är en ovanligt bra möjlighet att nätverka"

Moa Frändestam var en av deltagarna på Vingeveckan 2021 på vårt Malmökontor.⠀
27 april 2022