Uppdrag

Vinge företräder Amundi i samband med förvärv av Lyxor Asset Management från Société Générale för 825 miljoner euro

Vinge företräder Amundi, en del av Crédit Agricole-koncernen, i samband med dess förvärv av Lyxor från Société Générale.

Lyxor är en pionjär inom och den tredje största aktören i Europa vad gäller börshandlade fonder (ETFs) och genom förvärvet kommer Amundi stärka sin position som den europeiska ledaren på den snabbväxande marknaden för ETF:er. Transaktionen är villkorad av sedvanliga myndighetsgodkännanden och förväntas att slutföras senast i februari 2022.

Vinges team består av ansvarig delägare Fredrik Wilkens, projektledare Henrik Schön, Anton Sjökvist (fondfrågor), Åsa Gotthardson, Sara Strandberg och Ebba Svenburg (arbetsrätt), Maria Schultzberg, Henrik Wastenson och Karolin Ekström (skatt) samt Ulf Nilsson (mervärdeskatt).

Relaterat

Vinge har biträtt Embracer Group i samband med ingående av ett 900 miljoner euro bryggfinansieringsavtal med JP Morgan, BNP Paribas, SEB, Société Générale och Swedbank

Vinge har biträtt Embracer Group AB (publ) (“Embracer”) och dess dotterbolag inom Asmodee i samband med ingåendet av ett bryggfinansieringsavtal om 900 miljoner euro med JP Morgan, BNP Paribas, SEB, Société Générale och Swedbank och sammanhängande förtida återbetalning av existerande skuld i Embracer.
22 april 2024

Vinge biträder Trianon i samband med riktad nyemission och återköpserbjudande av efterställda hållbara hybridobligationer

Vinge biträder Fastighets Aktiebolaget Trianon (publ) i samband med en riktad nyemission om 184 miljoner kronor samt ett frivilligt återköpserbjudande avseende utestående efterställda hållbara hybridobligationer.
19 april 2024

Vinge företräder Blackstone i samband med investering i Winthrop Technologies

Vinge, har biträtt Blackstone Tactical Opportunities och närstående fonder ("Blackstone") i samband med ett strategiskt partnerskap med Winthrop Technologies Limited ("Winthrop Technologies ").
17 april 2024