Uppdrag

Vinge företräder Aleris i förvärv av Art Clinic AB

3 maj 2022 M&A

Vinge företräder Aleris Sjukvård AB i samband med förvärvet av Art Clinic AB. Art Clinic AB bedriver fyra specialistvårdskliniker med fem satellitmottagningar i sex regioner i Sverige.

Aleris är en av Skandinaviens ledande vårdgivare med två miljoner patientbesök om året och bedriver specialistsjukvård på över 130 platser i Sverige, Norge och Danmark. Genom förvärvet förstärker Aleris sin specialistsjukvård inom ortopedi, ryggkirurgi samt estetisk och rekonstruktiv plastikkirurgi i Sverige.

Klientens förvärv är beroende av berörda konkurrensmyndigheters godkännande och andra sedvanliga tillträdesvillkor.

Vinges team bestod av Christina Kokko, Samra Baytar, Olivia Belding och Elias Bohlin (M&A), Johan Wahlbom (Competition), Christoffer Nordin, Sam Fakhraie Ardekani och Max Hetta (Agreements), Emil Lindwall (Employment), Nour Makie (Banking and Finance), Karolina Fuhrman (IT/GDPR), Frida Ställborn (Real Estate) samt Jessica Henning (VDR specialist).

Relaterat

Vinge företräder Blackstone i samband med investering i Winthrop Technologies

Vinge, har biträtt Blackstone Tactical Opportunities och närstående fonder ("Blackstone") i samband med ett strategiskt partnerskap med Winthrop Technologies Limited ("Winthrop Technologies ").
17 april 2024

Vinge har biträtt Hansa Biopharma i samband med en riktad nyemission om 372 miljoner kronor

Vinge har biträtt Hansa Biopharma AB (publ) i samband med en riktad nyemission varigenom bolaget tillförs 372 miljoner kronor före transaktionskostnader. Hansa Biopharma är ett biofarmabolag i kommersiell fas och en pionjär inom utveckling och kommersialisering av innovativa, livsavgörande och livsförändrande behandlingar för patienter med sällsynta immunologiska sjukdomstillstånd. Hansa Biopharmas stamaktie är noterad på Nasdaq Stockholm.
16 april 2024

Vinge företräder Triton i samband med försäljningen av Norstat till Nalka Invest

Vinge företräder Triton Smaller Mid-Cap Fund I (”Triton”) i samband med försäljningen av Norstat, ett ledande företag inom datainsamling för marknadsundersökningar, till Nalka Invest.
12 april 2024