Uppdrag

Vinge företräder Aleris i förvärv av Art Clinic AB

3 maj 2022 M&A

Vinge företräder Aleris Sjukvård AB i samband med förvärvet av Art Clinic AB. Art Clinic AB bedriver fyra specialistvårdskliniker med fem satellitmottagningar i sex regioner i Sverige.

Aleris är en av Skandinaviens ledande vårdgivare med två miljoner patientbesök om året och bedriver specialistsjukvård på över 130 platser i Sverige, Norge och Danmark. Genom förvärvet förstärker Aleris sin specialistsjukvård inom ortopedi, ryggkirurgi samt estetisk och rekonstruktiv plastikkirurgi i Sverige.

Klientens förvärv är beroende av berörda konkurrensmyndigheters godkännande och andra sedvanliga tillträdesvillkor.

Vinges team bestod av Christina Kokko, Samra Baytar, Olivia Belding och Elias Bohlin (M&A), Johan Wahlbom (Competition), Christoffer Nordin, Sam Fakhraie Ardekani och Max Hetta (Agreements), Emil Lindwall (Employment), Nour Makie (Banking and Finance), Karolina Fuhrman (IT/GDPR), Frida Ställborn (Real Estate) samt Jessica Henning (VDR specialist).

Relaterat

Vinge företräder Stride.VC i samband med investering i Anotherblock

Anotherblock lanserade 2022 en blockkedjebaserad marknadsplats för musikrättigheter. Bolaget har via sin plattform gett fans tillgång till streamingrättigheter för låtar av flera kända artister. Investeringsrundan leds av Stride.VC.
25 maj 2023

Vinge företräder M42 i samband med förvärvet av Diaverum från Bridgepoint

Vinge företräder M42, ett Abu Dhabi-baserat teknikbaserat hälsovårdsföretag, i samband med dess förvärv av Diaverum AB. M42 är ett globalt ledande företag inom hälso- och sjukvård.
22 maj 2023

Vinge biträder Tele2 vid obligationsemission och återköpserbjudande

Vinge biträder Tele2 AB (publ) vid dess emission av seniora, icke-säkerställda fastränteobligationer om EUR 500 miljoner och i samband med bolagets parallella återköpserbjudande till investerare i dess tidigare emitterade obligationer med förfall under 2024.
22 maj 2023