Uppdrag

Vinge företräder Aleris i förvärv av Art Clinic AB

3 maj 2022

Vinge företräder Aleris Sjukvård AB i samband med förvärvet av Art Clinic AB. Art Clinic AB bedriver fyra specialistvårdskliniker med fem satellitmottagningar i sex regioner i Sverige.

Aleris är en av Skandinaviens ledande vårdgivare med två miljoner patientbesök om året och bedriver specialistsjukvård på över 130 platser i Sverige, Norge och Danmark. Genom förvärvet förstärker Aleris sin specialistsjukvård inom ortopedi, ryggkirurgi samt estetisk och rekonstruktiv plastikkirurgi i Sverige.

Klientens förvärv är beroende av berörda konkurrensmyndigheters godkännande och andra sedvanliga tillträdesvillkor.

Vinges team bestod av Christina Kokko, Samra Baytar, Olivia Belding och Elias Bohlin (M&A), Johan Wahlbom (Competition), Christoffer Nordin, Sam Fakhraie Ardekani och Max Hetta (Agreements), Emil Lindwall (Employment), Nour Makie (Banking and Finance), Karolina Fuhrman (IT/GDPR), Frida Ställborn (Real Estate) samt Jessica Henning (VDR specialist).

Vingemedarbetare föreläser när SACG arrangerar årsstämma och seminarium

Onsdagen 1 juni arrangerar Svenska föreningen mot piratkopiering, SACG, årsstämma i Vinges lokaler i Stockholm. Under det efterföljande seminariet talar Vingemedarbetarna Mia Falk och Richard Wessman.
24 maj 2022

REPowerEU-planen – EU-kommissionens svar på störningarna på energimarknaden

Den 18 maj 2022 lade EU-kommissionen fram REPowerEU-planen som svar på de globala störningarna på energimarknaden som har orsakats av Rysslands invasion av Ukraina.
24 maj 2022

Nya sanktioner och informationskrav införs på konsumenträttsområdet

Inom konsumenträtten har det den senaste tiden skett ett antal större ändringar. 1 maj trädde bland annat en ny konsumentköplag i kraft. Nu införs ytterligare ny reglering, med nya sanktionsmöjligheter inspirerade av dataskyddsförordningen (GDPR).
19 maj 2022