Uppdrag

Vinge biträder Stena Sessan vid investering i Exeger

14 maj 2020

Vinge har biträtt Stena Sessan i samband med investering i det svenska solcellsteknologibolaget Exeger.

I samband med investeringen går Stena Sessan in som en av bolagets tio största aktieägare.

Vinges team bestod i huvudsak av Johan Winnerblad, Kristina Ekberg, Martin Cronsioe och Jesper Lindvall.

Relaterat

Vinge biträder Norberg & Partner vid budpliktsbudet på Aino Health

Norberg & Partner Sustainable Group AB har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Aino Health AB (publ) enligt reglerna om budplikt.
4 oktober 2023

Vinge biträder Spetses Investments och Bacara Holdings i budet på IRRAS

Ett budkonsortium har genom IR Holding Bidco Inc. lämnat och fullföljt ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i IRRAS AB (publ). Konsortiet bestod bland annat av IRRAS två största aktieägare, Spetses Investments Ltd och Bacara Holdings Limited, vilka har biträtts av Vinge.
3 oktober 2023

Vinge rådgivare till SAGA Diagnostics AB i samband med konvertibelfinansiering

SAGA Diagnostics AB, ett bolag verksamt inom cancerdiagnostik, har genomfört en konvertibelfinansiering om cirka 144 miljoner kronor. Vinge företrädde SAGA Diagnostics i samband med transaktionen.
28 september 2023