Uppdrag

Vinge biträder Seco Tools i budet från Sandvik

24 november 2011

Sandvik AB har lämnat ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande avseende Seco Tools AB (publ). Erbjudandet värderar Seco Tools till cirka 15,6 miljarder kronor. 

Vinge biträder Seco Tools i transaktionen. Vinges team består av Göran Nyström, Erik Sjöman och Jo-Anna Nordström.

Relaterat

Vinge har biträtt Triton i samband med försäljning av aktier i Ambea AB (publ)

Totalt placerades 8,4 miljoner aktier till ett pris om 43,50 kronor per aktie, motsvarande ett sammanlagt värde om cirka 365 miljoner kronor.
29 november 2023

Vinge företräder Lassie AB vid kapitalanskaffning om 260 miljoner kronor

Vinge har företrätt djurförsäkringsförmedlingsbolaget Lassie AB i samband med en kapitalanskaffning om 260 miljoner kronor i syfte att fortsätta expansionen av verksamheten.
29 november 2023

Vinge har rådgivit Expedition Growth Capital i samband med dess investering i Factbird

Expedition Growth Capital har, tillsammans med Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO), genomfört en investering i det danska tech-bolaget Factbird. Vinge rådgav Expedition Growth Capital i samband med investering.
27 november 2023