Uppdrag

Vinge biträder Helix Kapital vid investering i Spring Media/Future Sports Agency

16 september 2021

Vinge har biträtt Helix Kapital vid investering i samband med att Spring Media och Future Sports Agency går ihop och bildar gemensamt bolag.

Bolagen är bl.a. verksamma med produktion, paketering, digitala strategier och rättighetsförhandling inom området för sporträttigheter.

Vinges team bestod i huvudsak av Johan Winnerblad, Stina Bengtsson, Gustav Lindgren, Lisa Hörnqvist och Felizia Wiker.

Vingemedarbetare föreläser när SACG arrangerar årsstämma och seminarium

Onsdagen 1 juni arrangerar Svenska föreningen mot piratkopiering, SACG, årsstämma i Vinges lokaler i Stockholm. Under det efterföljande seminariet talar Vingemedarbetarna Mia Falk och Richard Wessman.
24 maj 2022

REPowerEU-planen – EU-kommissionens svar på störningarna på energimarknaden

Den 18 maj 2022 lade EU-kommissionen fram REPowerEU-planen som svar på de globala störningarna på energimarknaden som har orsakats av Rysslands invasion av Ukraina.
24 maj 2022

Nya sanktioner och informationskrav införs på konsumenträttsområdet

Inom konsumenträtten har det den senaste tiden skett ett antal större ändringar. 1 maj trädde bland annat en ny konsumentköplag i kraft. Nu införs ytterligare ny reglering, med nya sanktionsmöjligheter inspirerade av dataskyddsförordningen (GDPR).
19 maj 2022