Uppdrag

Vinge biträder Helix Kapital vid investering i Spring Media/Future Sports Agency

16 september 2021

Vinge har biträtt Helix Kapital vid investering i samband med att Spring Media och Future Sports Agency går ihop och bildar gemensamt bolag.

Bolagen är bl.a. verksamma med produktion, paketering, digitala strategier och rättighetsförhandling inom området för sporträttigheter.

Vinges team bestod i huvudsak av Johan Winnerblad, Stina Bengtsson, Gustav Lindgren, Lisa Hörnqvist och Felizia Wiker.

”Du lär dig mycket nytt som inte tas upp på juristutbildningen”

Arthur Kinski var sommarnotarie på Vinges Stockholmskontor sommaren 2021. Här berättar han om sin upplevelse av programmet och ger tips till dig som ska söka till nästa år.
18 oktober 2021

Vinge får uppdrag av International Comparative Legal Guides avseende sanktioner

Vinges specialister inom sanktioner har fått i uppdrag av International Comparative Legal Guides (ICLG) att skapa guidens avsnitt avseende svensk lagstiftning på sanktionsområdet.
15 oktober 2021

Paula Bäckdén har valts in i Comittée Maritime Internationals exekutiva kommitté

Paula Bäckdén, advokat och verksam i Vinges sjö- och transporträttsgrupp, har utnämnts till Executive Council i CMI, Comittée Maritime International.
14 oktober 2021