Uppdrag

Vinge biträder Heda Security vid förvärv av Tuna Stängsel

21 februari 2023 M&A

Vinge har biträtt Heda Security i förvärvet av aktierna i Tuna Stängsel. Heda Security-koncernen är Nordens ledande företagsgrupp inom installation och service av områdessäkerhet och omsätter efter det senaste förvärvet över 650 miljoner kronor och har fler än 200 anställda.

Vinges team bestod i huvudsak av Johan Winnerblad och Nando Basic.

Läs mer om uppdraget här

Relaterat

Vinge har biträtt Embracer Group i samband med ingående av ett 900 miljoner euro bryggfinansieringsavtal med JP Morgan, BNP Paribas, SEB, Société Générale och Swedbank

Vinge har biträtt Embracer Group AB (publ) (“Embracer”) och dess dotterbolag inom Asmodee i samband med ingåendet av ett bryggfinansieringsavtal om 900 miljoner euro med JP Morgan, BNP Paribas, SEB, Société Générale och Swedbank och sammanhängande förtida återbetalning av existerande skuld i Embracer.
22 april 2024

Vinge biträder Trianon i samband med riktad nyemission och återköpserbjudande av efterställda hållbara hybridobligationer

Vinge biträder Fastighets Aktiebolaget Trianon (publ) i samband med en riktad nyemission om 184 miljoner kronor samt ett frivilligt återköpserbjudande avseende utestående efterställda hållbara hybridobligationer.
19 april 2024

Vinge företräder Blackstone i samband med investering i Winthrop Technologies

Vinge, har biträtt Blackstone Tactical Opportunities och närstående fonder ("Blackstone") i samband med ett strategiskt partnerskap med Winthrop Technologies Limited ("Winthrop Technologies ").
17 april 2024