Uppdrag

Vinge biträder Heda Security vid förvärv av MSS Nordic

19 maj 2022 Arbetsrätt M&A

Vinge har biträtt Helix Kapitals portföljbolag Heda Security vid förvärv av MSS Nordic, som är specialister på alla typer av automatiserade grindar, trafikbommar och tillhörande system på den nordiska marknaden.

Vinges team bestod i huvudsak av Johan Winnerblad, Amanda Steen, Christoffer Nordin och Veronika Garemark.

Relaterat

Vinge rådgivare till SAGA Diagnostics AB i samband med konvertibelfinansiering

SAGA Diagnostics AB, ett bolag verksamt inom cancerdiagnostik, har genomfört en konvertibelfinansiering om cirka 144 miljoner kronor. Vinge företrädde SAGA Diagnostics i samband med transaktionen.
28 september 2023

Vinge företräder Repligen Corporation i samband med förvärvet av Metenova

Vinge har företrätt Repligen Corporation med dotterbolag (”Repligen”), en multinationell koncern inom life science som utvecklar och kommersialiserar höginnovativa bioprocessteknologier och system som möjliggör effektiviseringar i processen för tillverkning av biologiska läkemedel, i samband med dess förvärv av Metenova Holding AB med dotterbolag (”Metenova”).
27 september 2023

Vinge biträder vid försäljning av Heda Security

Helix Kapital och övriga aktieägare har avyttrat sina aktier i ADEH Intressenter AB, moderbolag till Heda Security, till EMK Capital.
25 september 2023