Uppdrag

Vinge biträder energiteknikbolaget Flower i samband med kreditfaciliteter från Norion Bank

27 mars 2024

Vinge biträder det expansiva energiteknikbolaget Flower i samband med ingåendet av kreditfaciliteter med Norion Bank. Flower grundades 2020 och har på kort tid blivit Sveriges ledande aktör inom batterilagring och s.k. BESS (Battery Energy Storage Systems). Med sikte på snabb expansion mot utvalda europeiska marknader definieras Flowers resa av att kombinera banbrytande teknik med flexibla tillgångar, vilket möjliggör för samhällen drivna av hållbar energi.

Medlen från kreditfaciliteterna ska användas till att, bland annat, finansiera Flowers framtida investeringar och expansion. Flower har siktet på en fortsatt expansion globalt, även om det aktuella tillskottet ska gå till att stärka positionen på den svenska marknaden.

Vinges team bestod av Albert Wållgren och Jolinn Uhlin.

Relaterat

Vinge företräder Triton i samband med försäljningen av Norstat till Nalka Invest

Vinge företräder Triton Smaller Mid-Cap Fund I (”Triton”) i samband med försäljningen av Norstat, ett ledande företag inom datainsamling för marknadsundersökningar, till Nalka Invest.
12 april 2024

Vinge biträder Sobro vid investering i Clinton Marine Survey

Clinton Marine Survey har valt att bredda sitt ägande med Sobro som ny ägarpartner och majoritetsägare. Samtliga befintliga ägare kvarstår som betydande delägare. Clinton Marine Survey erbjuder högkvalitativa hydrografiska och geologiska undersökningar för navigering, muddringsoperationer, kartläggning, marint byggande med mera.
9 april 2024

Vinge har biträtt Helix Kapital vid fondetableringen av Helix Kapital Fund III

Vinge har biträtt Helix Kapital vid etableringen av Helix Kapitals tredje fond – Helix Kapital Fund III – som har stängts framgångsrikt med investeraråtaganden om drygt 1,5 miljarder kronor från en internationell investerarbas bestående av ett antal ledande finansiella institutioner. Investerarintresset i fondresningen var mycket starkt och fonden kraftigt övertecknad.
5 april 2024