Uppdrag

Vinge biträder Annotell i finansieringsrunda

3 februari 2022

Vinge har biträtt Annotell AB i en A-runda när bolaget tar in ca 220 milj kr från Mediaplanet och Nordicninja. Dessutom deltar de befintliga investerarna Ernström & C:o och Stena Sessan i rundan. Annotell erbjuder marknadsledande mjukvara för utveckling av avancerade förarassistanssystem och självkörande fordon.

Vinges team bestod i huvudsak av Johan Winnerblad och Veronika Garemark.

Vingemedarbetare föreläser när SACG arrangerar årsstämma och seminarium

Onsdagen 1 juni arrangerar Svenska föreningen mot piratkopiering, SACG, årsstämma i Vinges lokaler i Stockholm. Under det efterföljande seminariet talar Vingemedarbetarna Mia Falk och Richard Wessman.
24 maj 2022

REPowerEU-planen – EU-kommissionens svar på störningarna på energimarknaden

Den 18 maj 2022 lade EU-kommissionen fram REPowerEU-planen som svar på de globala störningarna på energimarknaden som har orsakats av Rysslands invasion av Ukraina.
24 maj 2022

Nya sanktioner och informationskrav införs på konsumenträttsområdet

Inom konsumenträtten har det den senaste tiden skett ett antal större ändringar. 1 maj trädde bland annat en ny konsumentköplag i kraft. Nu införs ytterligare ny reglering, med nya sanktionsmöjligheter inspirerade av dataskyddsförordningen (GDPR).
19 maj 2022