Uppdrag

Vinge biträder Annotell i finansieringsrunda

3 februari 2022 M&A

Vinge har biträtt Annotell AB i en A-runda när bolaget tar in ca 220 milj kr från Mediaplanet och Nordicninja. Dessutom deltar de befintliga investerarna Ernström & C:o och Stena Sessan i rundan. Annotell erbjuder marknadsledande mjukvara för utveckling av avancerade förarassistanssystem och självkörande fordon.

Vinges team bestod i huvudsak av Johan Winnerblad och Veronika Garemark.

Relaterat

Vinge rådgivare till SAGA Diagnostics AB i samband med konvertibelfinansiering

SAGA Diagnostics AB, ett bolag verksamt inom cancerdiagnostik, har genomfört en konvertibelfinansiering om cirka 144 miljoner kronor. Vinge företrädde SAGA Diagnostics i samband med transaktionen.
28 september 2023

Vinge företräder Repligen Corporation i samband med förvärvet av Metenova

Vinge har företrätt Repligen Corporation med dotterbolag (”Repligen”), en multinationell koncern inom life science som utvecklar och kommersialiserar höginnovativa bioprocessteknologier och system som möjliggör effektiviseringar i processen för tillverkning av biologiska läkemedel, i samband med dess förvärv av Metenova Holding AB med dotterbolag (”Metenova”).
27 september 2023

Vinge biträder vid försäljning av Heda Security

Helix Kapital och övriga aktieägare har avyttrat sina aktier i ADEH Intressenter AB, moderbolag till Heda Security, till EMK Capital.
25 september 2023