Uppdrag

Optimera Svenska AB - försäljning av Optimera Bygghandelsfastigheter AB

12 maj 2005

ÖB Eiendomsutvikling AB, som ägs av de norska företagen Ögreid AS och Byggmo AS med intressen i byggmaterialbranschen, har förvärvat Optimera Bygghandelsfastigheter AB från Optimera Svenska AB. Köpesumman är ej offentlig.

Vinge representerade Optimera Svenska AB. Ansvarig delägare på Vinge var
Jan Örtenholm som biträddes av Sara Ljung.

Vinge vässar erbjudande inom kapitaltäckning och riskhantering i den finansiella sektorn

Vinge startar ett team inom kapitaltäckning och riskhantering i den finansiella sektorn för att ytterligare stärka erbjudandet inom Bank & Finans och Regulatory. Torbjörn Jacobsson, senior specialist inom finansiella risk- och kapitaltäckningsfrågor med bakgrund bland annat som riskchef i banksektorn, har engagerats för att leda gruppen.
30 november 2021

Emelie Svensäter Jerntorp utnämnd till ny delägare

Med start 1 januari 2022 tillträder Emelie Svensäter Jerntorp som delägare vid Vinges Skånekontor.
19 november 2021

Vinge toppar listan över fastighetstransaktioner

Vinge toppar listan över fastighetstransaktioner för 2020-2021. Med en transaktionsvolym på 147,8 miljarder SEK ligger Vinges fastighetsgrupp åter i topp på Fastighetsvärldens lista över sammanlagd transaktionsvolym.
11 november 2021