Uppdrag

Optimera Svenska AB - försäljning av Optimera Bygghandelsfastigheter AB

12 maj 2005

ÖB Eiendomsutvikling AB, som ägs av de norska företagen Ögreid AS och Byggmo AS med intressen i byggmaterialbranschen, har förvärvat Optimera Bygghandelsfastigheter AB från Optimera Svenska AB. Köpesumman är ej offentlig.

Vinge representerade Optimera Svenska AB. Ansvarig delägare på Vinge var
Jan Örtenholm som biträddes av Sara Ljung.

Möt Hanna Lemne, Competition Analyst

I somras var Hanna Lemne Competition Analyst i vår EU- och konkurrensrättsgrupp. Vi tog tempen på henne för att höra mer om hennes uppdrag, kombinationen nationalekonomi och juridik och sommaren på Vinge.
3 oktober 2022

Private Funds – Vinge startar ny verksamhetsgrupp för fondetableringar i Sverige

Riskkapitalbolag har historiskt ofta förvaltat sina fonder från utlandet. På senare tid har en tydlig omsvängning skett mot att flytta hem förvaltningen av fonder och etablera fonder som svenska aktiebolag. För att bättre kunna bistå vid svenska fondetableringar startar Vinge en ny verksamhetsgrupp för rådgivning inom Private Funds.
3 oktober 2022

Förslag från Kommissionen om en ny mediefrihetsakt för EU

Europeiska Kommissionen har presenterat ett förslag till ny lagstiftning till skydd för journalister och mediebolag samt för bekämpandet av desinformation.
26 september 2022