Uppdrag

Industri Kapital förvärvarMinimax av Investcorp

21 juli 2006

Industri Kapital har ingått avtal med Investcorp om att köpa Minimax, en europeisk fullserviceleverantör av brandskyddssystem. Minimax producerar bland annat vattenbaserade lösningar, sprinklersystem och alternativa släckningssystem som ånga och skum.

Vinge agerade rådgivare till Industri Kapital. Företrädare från Vinge var Olle Rislund och Emma Trogen.

Relaterat

Vinge företräder Dr. Schär

Vinge företräder Dr. Schär i förvärvet av Semper AB:s glutenfria verksamhet. Det italienska företaget Dr. Schär producerar och utvecklar produkter för specialkost.
29 februari 2024

Vinge företräder Irisity AB i samband med förvärvet av Ultinous och en riktad nyemission

Vinge företräder Irisity AB i samband med förvärvet av Ultinous och en riktad nyemission.
29 februari 2024

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att SBB etablerar ett joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake, LP ("Castlelake").

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att SBB etablerar ett joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake, LP ("Castlelake").
29 februari 2024