forstoringsglas

Waterland säljer IPCOM till Alpha

Vinge har varit svenskt ombud till Waterland Private Equity vid försäljningen av belgiska IPCOM N.V. (inklusive dess svenska dotterbolag Profisol AB) till Alpha Private Equity. Profisol AB levererar teknisk isolering från Stockholm, Göteborg, Malmö och Växjö.
22 december 2017

Vinge biträder Allianz X

Vinge biträder Allianz X, den digitala investeringsenheten i Allianz-koncernen, i dess investering på 96,6 miljoner US-dollar i BIMA.
21 december 2017

Nordstjernan investerar i Mama Mia

Vinge företräder Nordstjernan vid förvärv av majoriteten av aktierna i Barnmorskegruppen MAMA MIA Aktiebolag (”Mama Mia”), som tilläggsförvärv till Lideta Hälsovård.
20 december 2017

Vinge har biträtt Dometic Group AB (publ) med finansieringen av dess förvärv av SeaStar Solutions

Vinge har biträtt Dometic Group AB (publ) med finansieringen av dess förvärv av det nordamerikanska bolaget SeaStar Solutions, en ledande leverantör inom marknaden för fritidsbåtar. Köpeskillingen uppgick till 875 miljoner USD och förvärvet finansierades genom kontanter och bankfaciliteter.
19 december 2017

Vinge har biträtt Meda i samband med fordringshavarmöten och förtida inlösen av obligationer under Medas MTN-program

Vinge har biträtt Meda Aktiebolag (”Meda”) i samband med de fordringshavarmöten som hållits i syfte att ändra villkoren för de två obligationslån som emitterats under dess SEK 7 000 000 000 medium term notes-program samt efterföljande förtida inlösen av de utestående obligationslånen om ett sammalagt värde om SEK 1 350 000 000.
19 december 2017

Mr Green förvärvar Evoke Gaming

Vinge företräder spelbolaget Mr Green vid förvärv av Evoke Gaming med spelsajterna Redbet, Vinnarum casino, Bertil och MamaMia.
19 december 2017

Vinge företräder Länsförsäkringar Skånes Fastighets AB

Vinge företräder Länsförsäkringar Skånes Fastighets AB vid dess förvärv av tre nya bostadskvarter och ett parkeringshus från Skanska.
19 december 2017

Vinge har biträtt Pareto Securities AB och Swedbank AB (publ) i samband med ett obligationslån med rambelopp om upp till 700 MSEK

Vinge har biträtt Pareto Securities AB och Swedbank AB (publ) i samband med ett icke-säkerställt obligationslån med rambelopp om upp till 700 MSEK som emitterades av Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus”) den 15 december 2017.
18 december 2017

Vinge biträder KKR vid köp av Hyperion från Sandvik

Vinge biträder den USA noterade riskkapitalfonden KKR vid deras köp av Hyperion, tillverkare av beståndsdelar till industriella verktyg, från Sandvik.
12 december 2017

Vinge har företrätt STMicroelectronics N.V. i samband med förvärv av Atollic

Vinge har företrätt fransk-italienska STMicroelectronics N.V. i samband med förvärv av Atollic, en ledande leverantör av programmeringsverktyg. 
12 december 2017

Vinge biträder Hexatronic vid förvärv i USA

Vinge tillsammans med Ellis & Winter LLP biträder Hexatronic Group AB (publ) i samband med förvärvet av Blue Diamond LLC (BDI), Lexington, Kentucky.
12 december 2017

Vinge företräder Wilson Therapeutics i samband med riktad nyemission

Vinge biträder Wilson Therapeutics i samband med en riktad nyemission av aktier, varigenom Wilson Therapeutics tillförs cirka 244 miljoner kronor före emissionskostnader.
12 december 2017

Vinge biträder Tempest Security vid notering på Nasdaq First North

Vinge biträder Tempest Security AB (publ) i samband med noteringen på Nasdaq First North. Första handelsdag var den 6 december 2017.
12 december 2017

Vinge företräder Lyko Group i samband med dess notering på Nasdaq First North Premier

Vinge har företrätt Lyko Group AB (publ) (”Lyko”) i samband med dess notering på Nasdaq First North Premier.
12 december 2017

Vinge biträdde Lifco i obligationsemission

Lifco AB (publ) har emitterat två icke-säkerställda obligationslån om totalt 1.000 miljoner kronor, med en löptid om två år.
7 december 2017
Nästa