Försäkring

Under det senaste decenniet har Vinge anlitats i flera av de största strukturaffärerna på den svenska försäkringsmarknaden. Våra klienter är svenska och internationella bolag i försäkringsbranschen, men vi är också rådgivare till andra aktörer i olika typer av försäkringsrelaterade frågor.

Transaktioner, rörelserätt, avtal och tvister

Vinge erbjuder rådgivning i försäkringsrättsliga frågor vid förvärv, överlåtelser, etableringar, omstruktureringar, finansiering och avveckling av affärsverksamheter.

Vi har särskild kompetens inom strategiska rörelserättsliga frågor och vinnlägger oss om att vidmakthålla en djup branschkännedom.

Vi åtar oss också uppdrag som rör avtal eller tvister inom försäkringsbranschen samt bistår med rådgivning i frågor om olika former av försäkringsprodukter, och då särskilt ansvarsförsäkringar som produkt‑, miljö‑, styrelse‑ eller professionsansvar.

Sjö- och transportförsäkring

Ett annat av Vinges expertområden är försäkring inom sjö‑ och transportsektorn, där vi regelbundet biträder klienter med rådgivning i frågor rörande t.ex. P&I‑, kasko‑ och varuförsäkring samt andra transportrelaterade försäkringslösningar. 

Krishantering

Vinge har även en unik erfarenhet av krishantering i försäkringsbolag i kraft av att advokater på Vinge fungerat som likvidatorer i de två försäkringsbolag som förlorat sitt tillstånd.

Vår samlade expertis

Vår expertis inom försäkringsrätt rankas högt av olika rankinginstitut.

Rankingsinstitutet Chambers and Partners beskriver Vinges team som "the firm of the highest repute in regulatory insurance matters, particularly for intermediaries." och tillägger "the team is highly skilled and dedicated to its work and always aims to reach the best result for us as a client." (Chambers and Partners 2019)

Genom Vinges affärsjuridiska fullserviceerbjudande kan vi tillhandahålla stöd i alla affärsjuridiska frågor.

Relaterat

Insurance Services in Sweden – en översikt

Vinges Försäkringsteam har skrivit en översikt av försäkringsmarknaden i Sverige.

10 februari 2020

Per Johan Eckerberg ger ut ny bok

Per Johan Eckerberg, delägare i Corporate Insurance, har givit ut boken Solvensregler.

18 november 2019

Viveka Classon är ny delägare i Stockholm

Viveka Classon har valts in som ny delägare till Vinges Stockholmskontor.

14 november 2019