Nyhet Covid-19 och dess konsekvenser för årsstämmor

25 mars 2020 Corona/Covid-19

Utbrottet av coronaviruset har fått stor påverkan på både människor och bolag. Situationen har också aktualiserat frågan gällande möjlighet till fysisk närvaro inför stundande årsstämmor. Detta som ett resultat av Folkhälsomyndighetens direktiv att tillsvidare förbjuda allmänna och offentliga sammankomster med fler än 50 deltagare (uppdaterat 29 mars 2020).

Den gängse uppfattningen är att årsstämmor inte omfattas av förbudet eftersom dessa varken kan anses vara allmänna eller offentliga i den mening som avses i den nya förordningen (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Det finns dock goda skäl, från ett folkhälsoperspektiv, för bolagen att tillämpa förordningen i förhållande till kommande årsstämmor som om förordningen vore bindande.

Överväganden och möjliga tillvägagångssätt

Noterade bolag bör i största möjliga mån vidta åtgärder för att minska antalet deltagare vid årsstämman. Föreslagna åtgärder är bland annat att meddela att förtäring eller förfriskningar uteblir på årsstämman, och/eller att VD-anförandet ställs in eller kortas ner kraftigt. Deltagande via ombud bör också uppmuntras. Man kan också välja att sända årsstämman via videolänk eller att göra VD-anförandet tillgängligt för aktieägare på sin webbplats.

Det är värt att poängtera att bolagen enligt lag måste hålla årsstämma för godkännande av räkenskaperna för 2019 senast den 30 juni 2020. Att skjuta upp årsstämman fram till slutet av juni kan således vara ett alternativ att överväga.

Läs mer i vårt nyhetsbrev, Covid-19 och dess konsekvenser för årsstämmor, för en genomgång av möjliga tillvägagångssätt och överväganden.

 

Kontaktpersoner:

Jesper Schönbeck, Delägare Stockholm

Charlotte Levin, Delägare Stockholm

Erik Sjöman, Delägare Malmö

Dain Hård Nevonen, Delägare Stockholm

David Andersson, Delägare Stockholm

 

Corona-effekten på läkemedelspatent - fler tvångslicenser att vänta?

Över hela världen pågår nu vaccinforskning om SARS-CoV-2 som orsakar sjukdomen Covid-19. I USA påbörjades i dagarna kliniska studier av en vaccinkandidat av ett amerikanskt läkemedelsbolag som på rekordtiden två månader nått kliniskt teststadium. Frågan om tvångslicencer för ett kommande vaccin har nu blivit aktuell.
30 mars 2020 Corona/Covid-19

Covid-19: Checklist of legal issues for companies

The Covid-19 situation has had a material negative effect on a large number of Swedish businesses and it has also led to considerable fluctuations on the financial markets. We have gathered together a number of questions and answers which we frequently encounter in our practice to help companies navigate the situation.
27 mars 2020 Corona/Covid-19

Covid-19 and its impact on international trade

Vinge’s experts within trade and shipping summarise some observations on how Corona as of today impact international trade.
27 mars 2020 Corona/Covid-19