Nyhet

Vinnare av Vingestipendiet 2023

17 augusti 2023 Karriär student

Årets vinnare av Vingestipendiet har utsetts. Stipendiet delas ut till de juriststudenter som skrivit de bästa affärsjuridiska examensuppsatserna under året.

De premierade uppsatserna bedöms genomgående hålla en hög kvalitet och utreder på ett föredömligt sätt frågor som är av intresse i det praktiska rättslivet.

Vinnare 2023

Erica Rinaldo vid Stockholms universitet | Förbudet mot försäkringsfrämmande verksamhet – En undersökning i ljuset av FRL:s riskspecifika reglering och stabilitets- samt aktsamhetsprincipen

Erik Karlsson vid Uppsala universitet | Hybridkonvertering som rekonstruktionsåtgärd enligt 2022 års lag om företagsrekonstruktion

Jesper Zackrisson vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet | Marknadsmissbruksförordningen artikel 7: Specifik natur och väsentlig inverkan på priset

Josefine Ljungberg Palm vid Lunds universitet | En undersökning av skadebegränsningspliktens utvidgning genom lojalitetsplikten inom entreprenader

Stipendienämnderna som utser stipendiaterna består av representanter för universiteten, biträdda av jurister från Vinge. Stipendiesumman 2023 är 21 000 kronor.

Mer information om Vingestipendiet