Nyhet

Vinnare av Vingestipendiet 2022

6 oktober 2022 Karriär Student

Vinge delar årligen ut stipendier till de studenter som skrivit de bästa affärsjuridiska examensuppsatserna vid juristutbildningarna i Uppsala, Lund, Stockholm och Göteborg. De premierade uppsatserna bedöms genomgående hålla en hög kvalitet och utreder på ett föredömligt sätt frågor som är av intresse i det praktiska rättslivet.

2022 års vinnare av Vingestipendiet

  • Ninna Helgöstam vid Uppsala universitet | Avtalstolkningsprejudikat - Särskilt om tolkning av försäkringsavtal och entreprenadavtal
  • Sofie Kehlet vid Lunds universitet | Från oklarhet till klarhet - Om oklarhetsregelns roll inom avtalsrätten
  • Anna Kireeva vid Stockholms universitet | Panthavarens förfoganderätt över pantsatta finansiella instrument – Särskilt om pantsättarens separationsrätt vid panthavarens insolvens
  • Alexandra Park Larsson vid Göteborgs universitet | I korsningen mellan aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt - När bör särskilda skäl enligt särregeln anses föreligga?

Stipendienämnderna som utser stipendiaterna består av representanter för universiteten, biträdda av jurister från Vinge. Stipendiesumman är på 19 000 kronor.

Mer information om Vingestipendiet

 

Från sommarnotarie till biträdande jurist

Våren 2023 börjar Markus Hedbys arbeta som biträdande jurist på Vinge. Vägen till anställning gick via en plats som sommarnotarie. Den 1 november öppnar ansökan till sommarnotarieprogrammet 2023.
15 november 2022 Karriär Student

Från sommarnotarie till biträdande jurist

Våren 2023 börjar Markus Hedbys arbeta som biträdande jurist på Vinge. Vägen till anställning gick via en plats som sommarnotarie. Den 1 november öppnar ansökan till sommarnotarieprogrammet 2023.
15 november 2022 Karriär Student

”Sommarnotariejobbet ett väldigt varierande och framför allt roligt jobb!”

Tisdagen 1 november öppnar ansökan till Vinges sommarnotarieprogram 2023. Alicia Olnäs var sommarnotarie på Vinge sommaren 2022. Hon uppmanar alla som söker att i ansökan lyfta fram vad som lockar med att vara sommarnotarie på just Vinge.
15 november 2022 Karriär Student