Nyhet

Vinnare av Vingestipendiet 2022

6 oktober 2022 Karriär Student

Vinge delar årligen ut stipendier till de studenter som skrivit de bästa affärsjuridiska examensuppsatserna vid juristutbildningarna i Uppsala, Lund, Stockholm och Göteborg. De premierade uppsatserna bedöms genomgående hålla en hög kvalitet och utreder på ett föredömligt sätt frågor som är av intresse i det praktiska rättslivet.

2022 års vinnare av Vingestipendiet

  • Ninna Helgöstam vid Uppsala universitet | Avtalstolkningsprejudikat - Särskilt om tolkning av försäkringsavtal och entreprenadavtal
  • Sofie Kehlet vid Lunds universitet | Från oklarhet till klarhet - Om oklarhetsregelns roll inom avtalsrätten
  • Anna Kireeva vid Stockholms universitet | Panthavarens förfoganderätt över pantsatta finansiella instrument – Särskilt om pantsättarens separationsrätt vid panthavarens insolvens
  • Alexandra Park Larsson vid Göteborgs universitet | I korsningen mellan aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt - När bör särskilda skäl enligt särregeln anses föreligga?

Stipendienämnderna som utser stipendiaterna består av representanter för universiteten, biträdda av jurister från Vinge. Stipendiesumman är på 19 000 kronor.

Mer information om Vingestipendiet

 

Relaterade nyheter

Victor Ericsson - ny delägare vid Vinges Stockholmskontor

Det började med en fördjupningskurs i skatt. Tio år senare är Victor Ericsson en av våra nya delägare i gruppen för företagsbeskattning på Vinges Stockholmskontor. Vi tog en pratstund för att höra om hans bana från praktik på konsultbyrå till skattejuridik för samtliga Vinges kontor.
10 mars 2023 Karriär Student

Meet the Seat – Jasmine Elgh

Nyligen var det Jasmine Elghs, biträdande jurist på Malmökontoret, tur att sitta i The Seat. Vi tittade in och hörde hur det var.
3 mars 2023 Karriär Student

Vinge i topp när juriststudenter rankar arbetsgivare

Vinge har för femte året i rad utnämnts till den mest populära arbetsgivaren bland affärsjuridiska byråer av svenska juriststudenter. Det visar Kantar/Prosperas undersökning Employer Branding Law 2022.
31 januari 2023 Karriär Student