Nyhet

Vinges Mångfaldsprojekt byter namn till Mångfaldsprogrammet

4 december 2023

Det har gått drygt 20 år sedan Vinges Mångfaldsprojekt startade. Målet har hela tiden varit att bredda juristkåren och ta tillvara på den kompetens och de möjligheter som mångfalden för med sig. Nu byter initiativet namn till Mångfaldsprogrammet.

”När vi drog igång Mångfaldsprojektet 2002 fanns det relativt få yrkesverksamma jurister med utländsk bakgrund i Sverige. Utvecklingen har sedan dess gått i rätt riktning mot en juristkår som bättre speglar sammansättningen av befolkningen i samhället. Men arbetet är inte klart. För att tydliggöra hur viktigt vi tycker att initiativet är, samt att vi jobbar med detta långsiktigt, byter vi nu namn, säger Anders Forkman och Olof Jisland, initiativtagare till Mångfaldsprogrammet.   

Om Vinges Mångfaldsprogram

Mångfaldsprojektet drog igång hösten 2002, våren 2003 arrangerades de första årliga temadagarna på skolorna och de första stipendievinnarna utsågs. Totalt har drygt 220 stipendier delats ut, varav 130 juridikstipendier och närmare 100 studieförbättrings- och civilkuragestipendier.

Idag samarbetar Vinge med fyra gymnasieskolor, alla med en hög andel elev med utländsk bakgrund, för att inspirera eleverna till universitetsstudier i allmänhet och juridikstudier i synnerhet. Skolarna är S:t Botvids gymnasiet och Kungsholmens västra gymnasium i Stockholm, Angeredsgymnasiet i Göteborg samt Malmö Borgarskola.

Eleverna deltar på olika former av temadagar och klassrumspresentationer och har möjlighet att söka Vinges mångfaldsstipendier. Juridikstipendiaterna får förutom sin stipendiesumma bland annat förtur till eftertraktade sommarnotarieplatser på Vinge.

Mer om Mångfaldsprogrammet