Mångfaldsprojektet

Målet med Vinges Mångfaldsprojekt är att bredda juristkåren och ta vara på den kompetens och de möjligheter som mångfalden för med sig

Så söker du som är elev Vinges mångfaldstipendier

Ansökan till Vinges mångfaldsstipendier är öppen för dig som är elev på någon av skolorna vi samarbetar med. Läs mer och sök: 

En inblick i juristens vardag

Vi tycker att det är självklart att en juristkår ska spegla sammansättningen av befolkningen i samhället. När vi drog igång Mångfaldsprojektet 2002 såg det inte så ut och det fanns relativt få yrkesverksamma jurister med utländsk bakgrund. 

En integrerad juristkår förutsätter att fler personer med utländsk bakgrund söker sig till juristprogrammen runtom i landet. För att motivera ungdomar till universitetsstudier i allmänhet och till juridikstudier i synnerhet valde vi att satsa på ett samarbete med gymnasieskolor med hög andel elever med utländsk bakgrund. Genom att möta gymnasisterna på deras hemmaplan var förhoppningen att eleverna skulle våga ta steget in i en verksamhet som de annars kanske inte hade valt. Att visa på bredden inom juristyrket och engagera och motivera gymnasieelever blev därmed mottot för Vinges Mångfaldsprojekt.

Arbetet har fortsatt. Vi samarbetar idag med gymnasieskolor i Stockholm, Göteborg och Malmö för att inspirera eleverna att söka sig till vidare studier och juristyrket;  St. Botvids gymnasiet och Kungsholmens västra gymnasium i Stockholm, Angeredsgymnasiet i Göteborg och Malmö Borgarskola.

Samtliga elever på dessa skolor får ett paket med undervisning och presentationer, utdelning av stipendier och möjlighet till sommarpraktik på Vinge. Eleverna erbjuds också att delta i Vinges temadagar där de tillsammans med våra jurister gör studiebesök i domstol, hos åklagarmyndighet, hos andra större företag och på Vinges olika kontor. Temadagarna är ett uppskattat inslag och ett utmärkt sätt att ge eleverna en inblick i juristens vardag och samtidigt visa bredden på de yrken som en jurist kan ägna sig åt. Varje läsår delar vi ut upp till 12 stipendier till elever som kommit in på juristlinjen, gjort anmärkningsvärda studieförbättringsresultat eller visat stort engagemang och civilkurage.

Stora förebilder

Resultatet för Mångfaldsprojektet har överträffat våra förväntningar. Särskilt stolta är vi över våra stipendiater som har kommit en bra bit på juristutbildningen med utmärkta studieresultat och redan är stora förebilder för andra ungdomar. Vinges Mångfaldsprojekt har även haft andra positiva effekter. Som ett exempel kan nämnas att Angeredsgymnasiet i Göteborg, som en direkt följd av samarbetet med Vinge, har startat en ny utbildningslinje med juridisk inriktning. Jurister från Vinge deltar aktivt i undervisningen och bistår skolan med råd och stöd om bland annat utveckling av läroplanen. Uppmuntrade av elevernas varma mottagande och våra stipendiaters insatser runt om i landet fortsätter vi med oförminskad styrka vårt arbete på gymnasieskolorna.