Nyhet

Vinges Mångfaldsprogram växer

3 april 2024

I drygt 20 års tid har Vinges Mångfaldsprogram bidragit till att fler gymnasieelever med utländsk bakgrund väljer att bli jurister. Efter sommaren utökas programmet från fyra till fem gymnasieskolor, när Järva gymnasium slår upp portarna.

”Samarbetet med Järva gymnasium är extra spännande eftersom det ger oss möjligheten att vara med från början och utforma samarbetet tillsammans med lärare och skolledning” säger Olof Jisland, en av initiativtagarna till Mångfaldsprogrammet.

Eleverna på skolan kommer få ett paket med undervisning och presentationer samt möjlighet att söka Vinges mångfaldsstipendier. De kommer också erbjudas att delta i Vinges temadagar där de tillsammans med våra jurister gör studiebesök i domstol, hos åklagarmyndighet, hos andra större företag och på Vinges kontor.

Om Mångfaldsprogrammet

Mångfaldsprogrammet drivs i samarbetar med utvalda gymnasieskolor, alla med en hög andel elev med utländsk bakgrund, för att inspirera eleverna till universitetsstudier i allmänhet och juridikstudier i synnerhet. Sedan tidigare samarbetar Vinge med skolarna S:t Botvids gymnasium och Kungsholmens västra gymnasium i Stockholm, Angeredsgymnasiet i Göteborg samt Malmö Borgarskola.

Mer information om Mångfaldsprogrammet