Nyhet

Vinge topprankade i Norden och Europa 2007

23 januari 2008

Vinge rankas som klar etta i Norden sett till värdet på rådgivning för transaktioner inom förvärv och fusioner. Under 2007 gav Vinge råd i 85 affärer till ett värde av 211 miljarder kronor. Dessutom är byråns delägare Johan Winnerblad den fjärde mest aktiva M&A juristen i Europa.

Det framgår av undersökningsföretaget Mergermarkets årsrapport över juridiska rådgivare som genomfört störst transaktioner inom förvärv och fusioner i Norden under 2007.

2007 var ett bra år för Vinges avdelning förvärv och fusioner. Vinge var under året juridisk rådgivare i 85 transaktioner, till ett sammanlagt värde av 211 miljarder kronor. Värdet på transaktionerna gav Vinge förstaplatsen - en klar förbättring från 2006 års tjugondeplats.

Förutom Vinges topplacering i Norden lyckades delägaren i Vinge Stockholm, Johan  Winnerblad, placera sig som den fjärde mest aktiva M&A-juristen i Europa. Under 2007 genomförde han 13 transaktioner. De som kom före honom genomförde 15 respektive 14 transaktioner.

- Självklart är det roligt att mitt lyckade år inom M&A uppmärksammas internationellt, säger Johan Winnerblad och fortsätter;
- Särskilt roligt är att de flesta transaktioner skett med återkommande klienter. Vi har även fått många nya klienter som valt Vinge som huvudbyrå.

- Det är tillfredsställande att se att en av våra yngre delägare tar plats bland de mest aktiva M&A-juristerna i Europa. Vinge har haft ett bra år med många transaktioner av den art som vi är inriktade på: stora, komplexa affärer som kräver specialistkunskap, tillgänglighet och service, säger Michael Wigge, Managing Partner Vinge Stockholm.

För ytterligare information kontakta:

Michael Wigge, Managing Partner, Vinge Stockholm, tel: 070-714 30 56

Vinge är Sveriges ledande advokatbyrå med omkring 450 anställda, varav ca 300 jurister. Verksamheten är helt inriktad på affärsjuridik och uppdragen är till stor del internationella. Vinge har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg samt i London, Bryssel, Hong Kong och Shanghai. Vinge ingår i Lex Mundi, ett globalt nätverk för oberoende advokatbyråer.

Hayaat Ibrahim tar plats på Nova Talents lista 2021

Hayaat Ibarahim har av Nova Talent Nordics utnämnts till listan Nova Talent 111 i kategorin Legal Services. Hon är dessutom ”the Jury’s Choice” i kategorin Legal Services.
7 juni 2021

Anti-counterfeiting - så arbetar ni bäst mot varumärkesintrång och produktförfalskningar

Produktförfalskningar och immaterialrättsliga intrång är ett betydande problem för såväl enskilda varumärken och företag som i ett bredare samhällsperspektiv. I årets upplaga av WTR:s “Anti-Counterfeiting: A Global Guide” presenterar vi de viktigaste delarna i den svenska lagstiftningen, samt hur man som företag kan skapa framgångsrika preventiva åtgärder.
7 juni 2021

EU:s klimattaxonomi – ny rättsakt om tekniska granskningskriterier

EU-kommissionen antog den 21 april ett åtgärdspaket med flera delegerade rättsakter med syfte att komplettera EU:s taxonomiförordning, det vill säga EU:s klassificeringssystem för miljömässigt hållbara verksamheter. En av dessa akter fastställer tekniska granskningskriterier som ska tydliggöra vilka verksamheter som till största del bidrar till EU:s miljömål. Syftet är att öka mängden gröna investeringar och att motverka så kallad ”greenwashing” – att verksamheter utger sig för att vara mer hållbara än de faktiskt är.
2 juni 2021