Nyhet

Vinge har deltagit i framtagandet av rapporten ”Tillväxt Stockholm”

20 november 2014

Ikväll presenteras rapporten ”Tillväxt Stockholm – det finansiella ekosystemet som tillväxtmotor” vid Nasdaq Stockholms Börsforum, där bland annat finansmarknadsminister Per Bolund och Annie Lööf deltar.

Rapporten är framtagen på uppdrag av Nasdaq Stockholm och Stockholms Handelskammare, och den är genomförd av McKinsey & Company med stöd av Vinge och Mannheimer Swartling. 

Rapporten slår fast att Stockholm idag rankas som Nordens ledande finanscentrum men rankas först på nionde plats i ett europeiskt perspektiv. Det är inte tillräckligt bra givet förutsättningarna och ambitionen är att Stockholm ska placera sig bland topp fem av Europas finanscentrum inom fem år. 

”Finanssektorn är viktig för hela den svenska ekonomin. Den fyller en grundläggande funktion för att finansiera tillväxt. Mätt i BNP är Norden och Baltikum storleksmässigt nummer fem i Europa, Nasdaq Nordic är den femte största europeiska börsoperatören. I och med det tycker jag att en rimlig målsättning är att Stockholm ligger bland topp fem även vad gäller hur vi rankas som finanscentrum”, säger Magnus Billing, VD Nasdaq Stockholm. 

Små och medelstora bolag som genererar majoriteten av nya arbetstillfällen är, i likhet med större bolag, beroende av en väl utvecklad finanssektor för sin tillväxt.

”Stockholm utgör en tredjedel av den svenska ekonomi och fungerar som en tillväxtmotor för hela landet, men brister i att marknadsföra sina styrkor. Internationellt ledande finanscentrum arbetar aktivt med att utveckla och marknadsföra den egna finanssektorn och stärka dess konkurrenskraft på sikt. För att inte hamna på efterkälken måste ett sådant arbete sättas igång för Stockholm”, säger Maria Rankka, VD Stockholms Handelskammare.

”Finanssektorns betydelse för ett livaktigt och växande näringsliv kan inte överskattas. För oss som arbetar med kvalificerad rådgivning är det en självklarhet att vi vill vara med och påverka i frågor som har avgörande inverkan på våra klienters möjlighet till tillväxt. Därför har vi bidragit till denna rapport och ser fram emot att fortsätta att bidra för att ta rapporten till konkreta handlingar”, säger Maria-Pia Hope, VD för Vinge.

För mer information

Uppdaterad reglering om korttidspermittering m.m.

Som vi berättande om i vårt förra nyhetsbrev har den nya tillfälliga lagen om korttidsstöd trätt i kraft och omfattar korttidsstöd för perioden december 2020 – juni 2021. Lagstiftningen innebär en del förändringar jämfört med hur stödet utformades för de tidigare perioderna under 2020, exempelvis kan arbetsgivare för perioden januari – april 2021 ansöka om stöd för korttidsarbete upp till 80 procent av arbetstiden.
11 maj 2021

Åtgärder på socialförsäkringsområdet med anledning av pandemin

Regeringen har, med anledning av pandemin, antagit en rad åtgärder på socialförsäkringsområdet som bland annat syftar till att minska smittspridningen i samhället och minska konsekvenserna för arbetsgivare.
11 maj 2021

Ny kartläggning av förutsättningar för arbete hemifrån under pandemin

Arbetsmiljön har förändrats för många arbetstagare under pandemin, till stor del på grund av Folkhälsomyndighetens rekommendation att arbetsgivare i så stor utsträckning som möjligt ska se till att arbetstagare kan arbeta hemifrån.
11 maj 2021