Nyhet Vinge har deltagit i framtagandet av rapporten ”Tillväxt Stockholm”

20 november 2014

Ikväll presenteras rapporten ”Tillväxt Stockholm – det finansiella ekosystemet som tillväxtmotor” vid Nasdaq Stockholms Börsforum, där bland annat finansmarknadsminister Per Bolund och Annie Lööf deltar.

Rapporten är framtagen på uppdrag av Nasdaq Stockholm och Stockholms Handelskammare, och den är genomförd av McKinsey & Company med stöd av Vinge och Mannheimer Swartling. 

Rapporten slår fast att Stockholm idag rankas som Nordens ledande finanscentrum men rankas först på nionde plats i ett europeiskt perspektiv. Det är inte tillräckligt bra givet förutsättningarna och ambitionen är att Stockholm ska placera sig bland topp fem av Europas finanscentrum inom fem år. 

”Finanssektorn är viktig för hela den svenska ekonomin. Den fyller en grundläggande funktion för att finansiera tillväxt. Mätt i BNP är Norden och Baltikum storleksmässigt nummer fem i Europa, Nasdaq Nordic är den femte största europeiska börsoperatören. I och med det tycker jag att en rimlig målsättning är att Stockholm ligger bland topp fem även vad gäller hur vi rankas som finanscentrum”, säger Magnus Billing, VD Nasdaq Stockholm. 

Små och medelstora bolag som genererar majoriteten av nya arbetstillfällen är, i likhet med större bolag, beroende av en väl utvecklad finanssektor för sin tillväxt.

”Stockholm utgör en tredjedel av den svenska ekonomi och fungerar som en tillväxtmotor för hela landet, men brister i att marknadsföra sina styrkor. Internationellt ledande finanscentrum arbetar aktivt med att utveckla och marknadsföra den egna finanssektorn och stärka dess konkurrenskraft på sikt. För att inte hamna på efterkälken måste ett sådant arbete sättas igång för Stockholm”, säger Maria Rankka, VD Stockholms Handelskammare.

”Finanssektorns betydelse för ett livaktigt och växande näringsliv kan inte överskattas. För oss som arbetar med kvalificerad rådgivning är det en självklarhet att vi vill vara med och påverka i frågor som har avgörande inverkan på våra klienters möjlighet till tillväxt. Därför har vi bidragit till denna rapport och ser fram emot att fortsätta att bidra för att ta rapporten till konkreta handlingar”, säger Maria-Pia Hope, VD för Vinge.

För mer information

Arbetsrättspodden # 25 - Provanställning

När en anställning påbörjas är det vanligt att den startar med en prövotid. Detta för att arbetsgivaren ska kunna se om den anställde är rätt person på rätt plats. Välkommen till Arbetsrättspodden, podden för dig som arbetar med HR och personalrelaterade frågor eller är nyfiken på arbetsrätt.
16 september 2020

Sanktioner och handelsbegränsningar mot Kina – påverkan på svenska företag

USA och EU har under sommaren fortsatt att införa handelsbegränsande åtgärder mot Kina. Åtgärderna har haft stora konsekvenser för omvärlden, inte minst då Kina sägs stå för nästan 30 % av världens totala tillverkning. Hur påverkas Sverige och svenska företag av dessa handelsbegränsningar?
15 september 2020

Vinge utnämns till bästa advokatbyrå för kvinnliga affärsjurister

Vinge har utsetts till “Bästa nordiska affärsjuridiska byrå för kvinnor” på European Women in Business Law Awards som ägde rum i London 10 september. Vinge tar för åttonde gången emot priset som den advokatbyrå som lyckats bäst med sitt jämställdhetsarbete.
10 september 2020