Nyhet

Vinge har deltagit i framtagandet av rapporten ”Tillväxt Stockholm”

20 november 2014

Ikväll presenteras rapporten ”Tillväxt Stockholm – det finansiella ekosystemet som tillväxtmotor” vid Nasdaq Stockholms Börsforum, där bland annat finansmarknadsminister Per Bolund och Annie Lööf deltar.

Rapporten är framtagen på uppdrag av Nasdaq Stockholm och Stockholms Handelskammare, och den är genomförd av McKinsey & Company med stöd av Vinge och Mannheimer Swartling. 

Rapporten slår fast att Stockholm idag rankas som Nordens ledande finanscentrum men rankas först på nionde plats i ett europeiskt perspektiv. Det är inte tillräckligt bra givet förutsättningarna och ambitionen är att Stockholm ska placera sig bland topp fem av Europas finanscentrum inom fem år. 

”Finanssektorn är viktig för hela den svenska ekonomin. Den fyller en grundläggande funktion för att finansiera tillväxt. Mätt i BNP är Norden och Baltikum storleksmässigt nummer fem i Europa, Nasdaq Nordic är den femte största europeiska börsoperatören. I och med det tycker jag att en rimlig målsättning är att Stockholm ligger bland topp fem även vad gäller hur vi rankas som finanscentrum”, säger Magnus Billing, VD Nasdaq Stockholm. 

Små och medelstora bolag som genererar majoriteten av nya arbetstillfällen är, i likhet med större bolag, beroende av en väl utvecklad finanssektor för sin tillväxt.

”Stockholm utgör en tredjedel av den svenska ekonomi och fungerar som en tillväxtmotor för hela landet, men brister i att marknadsföra sina styrkor. Internationellt ledande finanscentrum arbetar aktivt med att utveckla och marknadsföra den egna finanssektorn och stärka dess konkurrenskraft på sikt. För att inte hamna på efterkälken måste ett sådant arbete sättas igång för Stockholm”, säger Maria Rankka, VD Stockholms Handelskammare.

”Finanssektorns betydelse för ett livaktigt och växande näringsliv kan inte överskattas. För oss som arbetar med kvalificerad rådgivning är det en självklarhet att vi vill vara med och påverka i frågor som har avgörande inverkan på våra klienters möjlighet till tillväxt. Därför har vi bidragit till denna rapport och ser fram emot att fortsätta att bidra för att ta rapporten till konkreta handlingar”, säger Maria-Pia Hope, VD för Vinge.

För mer information

Kina förbjuder företag att följa västerländska handelsbegränsningar

Spänningarna i handelsrelationerna mellan Kina och väst ökade ytterligare den 10 juni när Kinas folkkongress antog en ny lagstiftning. Denna förbjuder företag i Kina att bland annat följa det man anser vara diskriminerande handelsbegränsningar mot landet.
9 juli 2021

Vinges IP-grupp topprankade av IAM 1000

Vinges IP-grupp tar åter topplacering i den nyligen släppta rankingen IAM 1000. Malin Malm Waerme, Stojan Arnerstål och Håkan Borgenhäll tar också emot individuella omnämnanden i rankingen.
8 juli 2021

EU-förbud mot att ta hänsyn till amerikanska sanktioner riskerar vidsträckt tolkning

Generaladvokaten har i ett mål inför EU-domstolen kommit med ett förslag till avgörande rörande reglerna om hur EU-företag ska förhålla sig till tredje länders extraterritoriella lagstiftning. Förslaget till avgörande innefattar en relativt långtgående tolkning av förbudet för EU-företag att följa amerikanska sanktioner. Om EU-domstolen i sin kommande dom följer generaladvokaten riskerar detta att medföra omfattande regulatoriska problem för företag framöver.
7 juli 2021