Nyhet

Vinge har delat ut över 1 miljon kronor i stipendier inom ramen för mångfaldsprojektet

25 juni 2012

I år är det 10 år sedan Vinge startade Mångfaldsprojektet - Arbetsliv på lika villkor. Under dessa år har totalt närmare 70 juridikstipendium och nära 60 studieförbättrings- och civilkuragestipendier delats ut till elever på de gymnasieskolor som ingår i projektet. Över en miljon kronor har delats ut i stipendier sedan starten, och därtill har juridikstipendiaterna bland annat fått förtur till de eftertraktade sommarnotarieplatserna på Vinge.

— Bakgrunden till att Vinge startade projektet var att Sveriges befolkning består till cirka en femtedel av personer med utländsk bakgrund vilket inte reflekterades i juristkåren. Här såg Vinge en möjlighet att på allvar engagera sig och 2002 startade vi ett projekt för att aktivt arbeta för ökad mångfald inom den juridiska branschen, säger Olof Jisland, Managing Partner på Vinge i Göteborg. Projektet har riktats till gymnasieungdomar för att försöka öka intresset för universitets- och högskolestudier i allmänhet och juristprogrammet i synnerhet. Vi samarbetar med en skola vardera i Göteborg och Malmö och två skolor i Stockholm och är glada och stolta över att samarbetet fungerat så väl under så lång tid.

Stipendieutdelningar i samband med studentfirandet i Göteborg, Stockholm och Malmö
Vid skolavslutningen på Angeredsgymnasiet i Göteborg i slutet av maj delades tre juridikstipendier om 10 000 kronor vardera ut och för Stockholmsskolorna i projektet delades stipendier ut den 7 juni vid skolavslutningarna på Ross Tensta Gymnasium och St. Botvids gymnasium. Här fick elever som utmärkt sig utöver det vanliga ta emot studieförbättrings- och civilkuragestipendier om 2 500 kronor vardera.

Den 14 juni delades stipendium ut i Malmö på Malmö latinskola, ett studieförbättringsstipendium om 2 500 kronor.

Till julavslutningen i Stockholm och Malmö delas även ett juridikstipendium ut om 25 000 kronor. Stipendierna ser olika ut mellan skolorna i enlighet med skolornas önskemål. Stipendiepotten är dock densamma; 30 000 kronor per skola och år. Totalt delar Vinge därmed ut 120 000 kronor årligen inom ramen för Mångfaldsprojekt.

Vinges Mångfaldsprojekt
Vinge samarbetar inom ramen för Mångfaldsprojektet med Ross Tensta och St. Botvids gymnasier i Stockholm, Angeredsgymnasiet i Göteborg och Malmö latinskola. Huvuddragen i Mångfalds­projektet består i att erbjuda samtliga elever på dessa skolor ett paket bestående av bland annat undervisning och presentationer, utdelning av stipendier och möjlighet till sommarpraktik på Vinge.

Eleverna erbjuds dessutom att delta i Vinges så kallade temadagar där de, tillsammans med jurister på Vinge, gör studiebesök på bland annat domstol, åklagarmyndighet och större företag samt på Vinges kontor. Temadagarna är ett uppskattat inslag i Vinges samarbete med gymnasieskolorna och är ett utmärkt sätt att ge eleverna en inblick i juristens vardag och samtidigt visa bredden på de yrken som en jurist kan ägna sig åt.