Nyhet

Summary of employment related news in Sweden as of January 2021

19 januari 2021 Corona/Covid-19

Short-time work, a new pandemic law and pending changes to the Employment Protection Act. Here is the latest employment related news in Sweden.

In March 2020, the Swedish government implemented short-time work in order to support businesses affected by COVID. Short-time work means that employers can reduce their employees’ working hours by up to 80% and receive financial support from the government to compensate for a significant part of the costs for retaining the employees while the employees keep most of their salaries. The short-time work legislation was prepared quickly. It is thus conceived as unclear and challenging to interpret and apply in practice for both authorities and companies. The system will be in place at least until June 2021.

The government has also implemented several other employment related regulations during the COVID pandemic. For example, currently the employer cannot, as usual, require sick employees to present a doctor’s certificate from day eight of their sickness in order to receive sick pay. In addition, a new pandemic law was adopted on 8 January 2021. It is intended to make it possible to more effectively prevent the spread of COVID by allowing the government to close businesses such as stores, gyms and shopping malls.

Apart from the COVID news, the most significant recent employment related event is the pending modernisation of the Swedish Employment Protection Act (the “EPA”). Recently some of the major Swedish social partners – employer organisations and trade unions – presented an agreement that is expected to result in a revision of parts of the EPA this year. The modernised EPA is expected to provide, amongst other things, greater predictability in relation to termination of employments for personal reasons, permit an extended number of exceptions from the order of selection for redundancy and simplify the transition from fixed-term employment to employment until further notice. Through the agreement, the social partners retained the so-called Swedish model, where the partners decide on regulation through collective bargaining agreements without government intervention.

Relaterade nyheter

Har arbetsgivaren rätt att kräva vaccinering?

I och med återgången till kontorsarbete har frågan om anställdas vaccinering blivit högaktuell. Många arbetsgivare frågar sig om det går att ställa krav på vaccination inför att medarbetarna ska komma tillbaka till kontoret. Vad gäller i olika situationer, och vad säger regelverket?
14 september 2021 Corona/Covid-19

DAC 6 - EU:s direktiv gällande rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang

DAC 6 är ett EU direktiv som innebär att rådgivare åläggs en skyldighet att informera relevanta skattemyndigheter om kunders gränsöverskridande arrangemang. Syftet med informationsskyldigheten är att bekämpa skatteflykt, skattefusk och skatteundandragande.
4 juni 2020 Corona/Covid-19

Vikten av fortsatt fokus på compliance i tider av turbulens

Ett stort antal företag och anställda kommer sannolikt att påverkas kraftigt av Covid-19 och dess följdeffekter. De nya utmaningar som uppstår i samband med krisen kommer bland annat att påverka företagens compliance-risker, vilka sannolikt kommer förändras, och i viss mån öka. I kristider är det viktigt att interna rutiner upprätthålls och att företag vidtar åtgärder för att effektivt förebygga en förändrad och eventuellt ökad riskexponering.
28 maj 2020 Corona/Covid-19