Nyhet

Storföretag har dåligt varumärkesskydd

23 juni 2010

Fler än 8 av 10 svenska företag anser att varumärken och andra immateriella rättigheter är viktiga eller mycket viktiga för dem. Nästan hälften har utsatts för intrång de senaste fem åren. Men man spenderar mycket mer pengar på att skydda lager och maskiner än sina immateriella rättigheter.

Det visar advokatfirman Vinges Varumärkesundersökning som nu gjorts för andra gången. Fler företag än tidigare anser att rättigheterna är viktiga och fler anser att risken för intrång har ökat. 48 procent anser att risken har ökat samt ökat mycket. Det är en ökning med fem procentenheter sedan 2008.

Av årets undersökning framgår att företagen trots detta lägger mycket mera pengar på att skydda sina materiella tillgångar som lokaler och maskiner än de immateriella tillgångarna. Lågt räknat lägger de svenska storföretagen ned minst 50 miljoner i omsättning och minst 100 anställda cirka 3 miljarder kronor årligen i skyddet av de materiella tillgångarna. Det ska jämföras med siffran 1,15 miljarder kronor som de lägger på det immateriella skyddet.

– Trots att de immateriella tillgångarna kan utgöra uppåt hälften av företagens marknadsvärde eller mer lägger man proportionellt inte alls lika mycket pengar på att skydda dessa från intrång vilket på sikt kan visa sig mycket kostsamt säger experten på immaterialrätt Per Eric Alvsing på Vinge.

47 procent av de tillfrågade företagen anser att immateriella rättigheter är mycket viktiga för dem. Samtidigt säger endast 24 procent av dem att skyddet av de immateriella rättigheterna är en prioriterad fråga för dem.

– Det är möjligt att företagen tror att det är svårt att få ett effektivt skydd för varumärken och andra immateriella värden eller att dessa frågor inte får den uppmärksamhet de förtjänar hos företagen, fortsätter Per Eric Alvsing.

Varumärkets betydelse för företagens framgång är påtagligt större för de företag som är verksamma på marknader utanför Norden. I Medelhavsländerna, Kina/övriga Asien och USA/Nordamerika anses varumärkena vara viktiga framgångsfaktorer. Uppemot 100 procent av de företag som är verksamma på dessa marknader uppger att varumärket är en mycket stor respektive ganska stor framgångsfaktor för dem.

Länk till undersökningen i sin helhet

Länk till högupplöst foto på Per Eric Alvsing


För ytterligare information;
Per Eric Alvsing, delägare Vinge, 08-614 30 14, 070-714 30 14, per_eric.alvsing@vinge.se


Vinge är en av Nordens största advokatbyråer med 500 anställda. Verksamheten är inriktad på affärsjuridik och uppdragen är till stor del internationella. Vinge har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg samt i Bryssel, Hong Kong och Shanghai och ingår i Lex Mundi, ett globalt nätverk för oberoende advokatbyråer. Vinge är exklusiv legal rådgivare till svenska staten vid Expo 2010 i Shanghai. www.vinge.se

 

Arbetsrätt i fokus - vårens sista arbetsrättsliga nyhetssvep

EU-domstolen inskränker bolags möjlighet att ”betala sig ur” diskrimineringsmål, korttidsarbete prövas i Högsta Förvaltningsdomstolen och förslaget om ändringar i lagen om anställningsskydd förblir en het fråga i debatten.
17 juni 2021

Arbetsrättspodden # 41 Start-ups och dess medarbetare

Bolagets medarbetare beskrivs ofta som dess största tillgång, oavsett bolagets storlek. För start-ups spelar medarbetarna en särskild nyckelroll då varje medarbetares insats har en betydande påverkan på bolagets tillväxt och framtida utveckling. Välkommen till Arbetsrättspodden, podden för dig som arbetar med HR och personalrelaterade frågor eller är nyfiken på arbetsrätt.
16 juni 2021

Ny lag om skydd av visselblåsare föreslås träda i kraft 17 december 2021 – vad er organisation särskilt bör uppmärksamma

Europeiska rådet antog under 2019 det så kallade visselblåsardirektivet (”Direktivet”), med syftet att tillgodose en hög skyddsnivå för personer som rapporterar om missförhållanden som strider mot unionsrätten.
15 juni 2021