Nyhet

Storföretag har dåligt varumärkesskydd

23 juni 2010

Fler än 8 av 10 svenska företag anser att varumärken och andra immateriella rättigheter är viktiga eller mycket viktiga för dem. Nästan hälften har utsatts för intrång de senaste fem åren. Men man spenderar mycket mer pengar på att skydda lager och maskiner än sina immateriella rättigheter.

Det visar advokatfirman Vinges Varumärkesundersökning som nu gjorts för andra gången. Fler företag än tidigare anser att rättigheterna är viktiga och fler anser att risken för intrång har ökat. 48 procent anser att risken har ökat samt ökat mycket. Det är en ökning med fem procentenheter sedan 2008.

Av årets undersökning framgår att företagen trots detta lägger mycket mera pengar på att skydda sina materiella tillgångar som lokaler och maskiner än de immateriella tillgångarna. Lågt räknat lägger de svenska storföretagen ned minst 50 miljoner i omsättning och minst 100 anställda cirka 3 miljarder kronor årligen i skyddet av de materiella tillgångarna. Det ska jämföras med siffran 1,15 miljarder kronor som de lägger på det immateriella skyddet.

– Trots att de immateriella tillgångarna kan utgöra uppåt hälften av företagens marknadsvärde eller mer lägger man proportionellt inte alls lika mycket pengar på att skydda dessa från intrång vilket på sikt kan visa sig mycket kostsamt säger experten på immaterialrätt Per Eric Alvsing på Vinge.

47 procent av de tillfrågade företagen anser att immateriella rättigheter är mycket viktiga för dem. Samtidigt säger endast 24 procent av dem att skyddet av de immateriella rättigheterna är en prioriterad fråga för dem.

– Det är möjligt att företagen tror att det är svårt att få ett effektivt skydd för varumärken och andra immateriella värden eller att dessa frågor inte får den uppmärksamhet de förtjänar hos företagen, fortsätter Per Eric Alvsing.

Varumärkets betydelse för företagens framgång är påtagligt större för de företag som är verksamma på marknader utanför Norden. I Medelhavsländerna, Kina/övriga Asien och USA/Nordamerika anses varumärkena vara viktiga framgångsfaktorer. Uppemot 100 procent av de företag som är verksamma på dessa marknader uppger att varumärket är en mycket stor respektive ganska stor framgångsfaktor för dem.

Länk till undersökningen i sin helhet

Länk till högupplöst foto på Per Eric Alvsing


För ytterligare information;
Per Eric Alvsing, delägare Vinge, 08-614 30 14, 070-714 30 14, per_eric.alvsing@vinge.se


Vinge är en av Nordens största advokatbyråer med 500 anställda. Verksamheten är inriktad på affärsjuridik och uppdragen är till stor del internationella. Vinge har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg samt i Bryssel, Hong Kong och Shanghai och ingår i Lex Mundi, ett globalt nätverk för oberoende advokatbyråer. Vinge är exklusiv legal rådgivare till svenska staten vid Expo 2010 i Shanghai. www.vinge.se

 

Kunskap är nyckeln till en lyckad patentstrategi

Patentprocesser är ofta tekniskt komplicerade, tidskrävande och innebär höga kostnader för de inblandade parterna, vilket kan verka avskräckande särskilt för små och medelstora företag. Företag som tidigt skaffar sig strukturer för hantering av sina rättigheter och etablerar åtgärder uppnår dock strategiska fördelar som kan vara avgörande för framgång i framtida processer. Detta kan också ge ekonomiska fördelar på lång sikt.
24 november 2022

IPR-intensiv industri i EU presterar bättre än övrig industri

Den fjärde analysrapporten från den Europeiska immaterialrättsmyndigheten (EUIPO) och Europeiska patentverket (EPO) har nyligen publicerats. Undersökningen är ett viktigt underlag för företagen vid sina beslut om investeringar i immateriella rättigheter såsom patent, varumärken, design och upphovsrätt. Håkan Borgenhäll, specialist på immaterialrätt på Vinge, har sammanställt de viktigaste resultaten av rapporten.
18 november 2022

Från sommarnotarie till biträdande jurist

Våren 2023 börjar Markus Hedbys arbeta som biträdande jurist på Vinge. Vägen till anställning gick via en plats som sommarnotarie. Den 1 november öppnar ansökan till sommarnotarieprogrammet 2023.
15 november 2022