Nyhet

Regeringen utser kvinnlig Vingeambassadör

26 mars 2008

Regeringen utser idag Maria-Pia Midenbäck Hope, delägare Vinge Stockholm, till ambassadör för kvinnors företagande.

– Maria-Pia Midenbäck Hopes uppdrag är att inspirera och uppmuntra kvinnor till att se företagande som ett möjligt val så fler tar klivet till att bli egna företagare och till exempel delägare i en advokatfirma.

– Genom att bli kvinnlig ambassadör vill jag visa att Vinge har en relativt sett hög andel kvinnliga advokater och kvinnliga delägare. Vinge har kommit långt, men genom mitt ambassadörsskap vill jag försöka locka ännu fler kvinnor att bli advokater och delägare, säger Maria-Pia Midenbäck Hope.

Hon planerar delta i debatter, hålla föredrag och prata med studenter för att få fler kvinnor att välja advokatyrket och eget företagande. Maria-Pia Midenbäck Hope har jobbat i advokatyrket sedan 1994. Hon blev advokat 2001 och delägare i Vinge 2003.

Advokatfirman Vinge har de senaste åren prioriterat att få fler kvinnliga advokater och därmed fler kvinnliga delägare. I februari 2005 var andelen kvinnliga delägare 7 procent. I februari 2008 är andelen 15 procent. Det är en ökning med 88 procent på tre år. Även andelen kvinnliga advokater har ökat från 45 procent 2005 till 60 procent 2008. Det är en ökning med 33 procent.

– Vi är stolta och glada att Maria-Pia Midenbäck Hope valts ut av regeringen till ambassadör för fler kvinnor i svenskt näringsliv, säger Michael Wigge, VD Vinge Stockholm.

För ytterligare information;
Maria-Pia Midenbäck Hope, 08-614 31 27, 070-714 31 27,
maria-pia.midenback@vinge.se
Michael Wigge, VD Vinge, 08-614 30 56, 070-714 30 56, michael.wigge@vinge.se
Boo Ehlin, kommunikationschef, 08-614 33 87, 070-429 33 87, boo.ehlin@vinge.se

 

Vinge är en av Nordens största advokatbyråer med omkring 450 anställda. Verksamheten är inriktad på affärsjuridik och uppdragen är till stor del internationella. Vinge har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg samt i London, Bryssel, Hong Kong och Shanghai och ingår i Lex Mundi, ett globalt nätverk för oberoende advokatbyråer. www.vinge.se


 

Kunskap är nyckeln till en lyckad patentstrategi

Patentprocesser är ofta tekniskt komplicerade, tidskrävande och innebär höga kostnader för de inblandade parterna, vilket kan verka avskräckande särskilt för små och medelstora företag. Företag som tidigt skaffar sig strukturer för hantering av sina rättigheter och etablerar åtgärder uppnår dock strategiska fördelar som kan vara avgörande för framgång i framtida processer. Detta kan också ge ekonomiska fördelar på lång sikt.
24 november 2022

IPR-intensiv industri i EU presterar bättre än övrig industri

Den fjärde analysrapporten från den Europeiska immaterialrättsmyndigheten (EUIPO) och Europeiska patentverket (EPO) har nyligen publicerats. Undersökningen är ett viktigt underlag för företagen vid sina beslut om investeringar i immateriella rättigheter såsom patent, varumärken, design och upphovsrätt. Håkan Borgenhäll, specialist på immaterialrätt på Vinge, har sammanställt de viktigaste resultaten av rapporten.
18 november 2022

Från sommarnotarie till biträdande jurist

Våren 2023 börjar Markus Hedbys arbeta som biträdande jurist på Vinge. Vägen till anställning gick via en plats som sommarnotarie. Den 1 november öppnar ansökan till sommarnotarieprogrammet 2023.
15 november 2022