Nyhet

Regeringen utser kvinnlig Vingeambassadör

26 mars 2008

Regeringen utser idag Maria-Pia Midenbäck Hope, delägare Vinge Stockholm, till ambassadör för kvinnors företagande.

– Maria-Pia Midenbäck Hopes uppdrag är att inspirera och uppmuntra kvinnor till att se företagande som ett möjligt val så fler tar klivet till att bli egna företagare och till exempel delägare i en advokatfirma.

– Genom att bli kvinnlig ambassadör vill jag visa att Vinge har en relativt sett hög andel kvinnliga advokater och kvinnliga delägare. Vinge har kommit långt, men genom mitt ambassadörsskap vill jag försöka locka ännu fler kvinnor att bli advokater och delägare, säger Maria-Pia Midenbäck Hope.

Hon planerar delta i debatter, hålla föredrag och prata med studenter för att få fler kvinnor att välja advokatyrket och eget företagande. Maria-Pia Midenbäck Hope har jobbat i advokatyrket sedan 1994. Hon blev advokat 2001 och delägare i Vinge 2003.

Advokatfirman Vinge har de senaste åren prioriterat att få fler kvinnliga advokater och därmed fler kvinnliga delägare. I februari 2005 var andelen kvinnliga delägare 7 procent. I februari 2008 är andelen 15 procent. Det är en ökning med 88 procent på tre år. Även andelen kvinnliga advokater har ökat från 45 procent 2005 till 60 procent 2008. Det är en ökning med 33 procent.

– Vi är stolta och glada att Maria-Pia Midenbäck Hope valts ut av regeringen till ambassadör för fler kvinnor i svenskt näringsliv, säger Michael Wigge, VD Vinge Stockholm.

För ytterligare information;
Maria-Pia Midenbäck Hope, 08-614 31 27, 070-714 31 27,
maria-pia.midenback@vinge.se
Michael Wigge, VD Vinge, 08-614 30 56, 070-714 30 56, michael.wigge@vinge.se
Boo Ehlin, kommunikationschef, 08-614 33 87, 070-429 33 87, boo.ehlin@vinge.se

 

Vinge är en av Nordens största advokatbyråer med omkring 450 anställda. Verksamheten är inriktad på affärsjuridik och uppdragen är till stor del internationella. Vinge har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg samt i London, Bryssel, Hong Kong och Shanghai och ingår i Lex Mundi, ett globalt nätverk för oberoende advokatbyråer. www.vinge.se


 

Kina förbjuder företag att följa västerländska handelsbegränsningar

Spänningarna i handelsrelationerna mellan Kina och väst ökade ytterligare den 10 juni när Kinas folkkongress antog en ny lagstiftning. Denna förbjuder företag i Kina att bland annat följa det man anser vara diskriminerande handelsbegränsningar mot landet.
9 juli 2021

Vinges IP-grupp topprankade av IAM 1000

Vinges IP-grupp tar åter topplacering i den nyligen släppta rankingen IAM 1000. Malin Malm Waerme, Stojan Arnerstål och Håkan Borgenhäll tar också emot individuella omnämnanden i rankingen.
8 juli 2021

EU-förbud mot att ta hänsyn till amerikanska sanktioner riskerar vidsträckt tolkning

Generaladvokaten har i ett mål inför EU-domstolen kommit med ett förslag till avgörande rörande reglerna om hur EU-företag ska förhålla sig till tredje länders extraterritoriella lagstiftning. Förslaget till avgörande innefattar en relativt långtgående tolkning av förbudet för EU-företag att följa amerikanska sanktioner. Om EU-domstolen i sin kommande dom följer generaladvokaten riskerar detta att medföra omfattande regulatoriska problem för företag framöver.
7 juli 2021