Nyhet

Paula Bäckdén är Sveriges nya dispaschör

3 november 2023

Paula Bäckdén, PhD i sjörätt och advokat vid Vinges sjö- och transporträttsgrupp i Göteborg, har av regeringen utsetts till Sveriges nya dispaschör. Som en av landets främsta specialister inom sjörätt är hon även den första kvinna att inneha uppdraget.

Paula Bäckdén har haft rollen som biträdande dispaschör sedan 2011. Utöver detta har hon suttit som adjungerad ledamot i hovrätten, arbetat som universitetslärare och doktorand i sjö- och transporträtt samt haft rollen som foreign lawyer vid Holland & Knight LLP i New York.

Paula Bäckdén efterträder det tidigare justitierådet och lagmannen Magnus Widebeck, som innehaft posten som dispaschör sedan 2012. Innan honom innehades posten av det nuvarande justitierådet Svante O. Johansson.

Sveriges dispaschör har som uppgift att avgöra tvister mellan redare, lastintressent och försäkringsgivare vid ett haveri. Avgörandet kan i sin tur överklagas till tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen vilket gör dispaschören till en form av domstol. År 1750 beslutades det att Sverige skulle ha en dispaschör som domare i försäkringstvister, och 1864 intogs reglerna om dispaschör in i sjölagen där de förblivit sedan dess.

Paula Bäckdén tillträder rollen från och med 22 december 2023.