Nyhet

Nya gruppundantaget för leverans- och distributionsavtal

15 november 2022 EU‑ och konkurrensrätt

Den 1 juni 2022 trädde ett nytt EU-gruppundantag för vertikala avtal i kraft. Europeiska kommissionen har också antagit nya riktlinjer som ger vägledning för tillämpningen av gruppundantaget och bedömningen av avtal som inte omfattas av det. Ett motsvarande svenskt gruppundantag förväntas träda i kraft 1 januari 2023. Vi sammanfattar här praktiskt viktiga aspekter av det nya gruppundantaget som i flera avseenden skiljer sig från det föregående.

Bakgrund

Det nya EU-gruppundantaget för vertikala avtal och samordnade förfaranden. Kommissionens nya riktlinjer för vertikala begränsningar offentliggjordes den 10 maj i år. Det nya regelverket har föregåtts av en ingående utvärdering och ett omfattande samråd som inleddes redan 2018.

Det nya gruppundantaget ger ett automatiskt skydd för avtal som omfattas av dess tillämpningsområde och uppfyller villkoren för undantag. Det har i vissa avseenden ett snävare tillämpningsområde och i andra avseenden ett bredare tillämpningsområde jämfört med det föregående gruppundantaget. Det snävare och mer restriktiva tillämpningsområdet innebär att befintliga avtal behöver ses över och kanske omförhandlas och anpassas för att vara fortsatt skyddade av gruppundantag. Det bredare och mer tillåtande tillämpningsområdet innebär att avtal och skyldigheter som tidigare inte var möjliga nu kan omfattas av gruppundantag.

Det nya gruppundantaget har i stort sett samma struktur som det tidigare undantaget och innehåller elva artiklar.

Här belyser vi de viktigaste delarna av det nya gruppundantaget, som på flera sätt skiljer sig från det tidigare.

Relaterade nyheter

Vinge topprankat i 12 områden i Chambers & Partners Europe Guide 2023

Ett stort tack till alla våra klienter som bistått med viktig feedback i samband med Chambers & Partners årliga ranking. Resultatet har nu offentliggjorts, och vi gläder oss åt topprankingar i 12 områden och ett betydande antal individuella rankingar.
17 mars 2023

New Swedish FDI Act

The Swedish Government has proposed a new act on screening of foreign direct investments that will be applicable to transactions closing on 1 December 2023 or later. The purpose of the FDI Act is to prevent foreign direct investments that may harm national security, public order or public safety.
16 mars 2023

Victor Ericsson - ny delägare vid Vinges Stockholmskontor

Det började med en fördjupningskurs i skatt. Tio år senare är Victor Ericsson en av våra nya delägare i gruppen för företagsbeskattning på Vinges Stockholmskontor. Vi tog en pratstund för att höra om hans bana från praktik på konsultbyrå till skattejuridik för samtliga Vinges kontor.
10 mars 2023