Nyhet

Nu utbildar vi styrelser i CSR

25 februari 2016 Hållbarhet/ESG

Det är tid att lyfta blicken och fokusera på konkreta åtgärder i CSR-frågorna. Därför erbjuder vi nu en avancerad utbildning inom CSR och hållbarhet för styrelser. Vi kommer inte att i första hand fokusera på värdet av hållbarhetsarbete, utan på praktisk implementering och uppföljning av arbetet i olika typer av verksamheter med globala utmaningar.

Styrelseutbildningarna är interaktiva och utgår ifrån en rad fallstudier. Vi skräddarsyr även utbildningar, där vi anpassar tid och omfattning helt efter efterfrågan och behov.

Ur innehållet: ny lagstiftning och trender inom området, due diligence-begreppet inom hållbarhet, behovet av en systematisk internbesiktning där mandat, kompetens och resurser kan mätas i förhållande till styrelsens hållbarhetsåtagande, kompetensfrågor, behov av extern besiktning, utvärdering av riskhanteringsprocesser, ledarskap och ledningssystem, mätbarhet och vad som egentligen omfattas av begreppet hållbarhet.

Utbildningsansvarig är Parul Sharma, Head of CSR & Compliance, Advokatfirman Vinge, Stockholm.

Läs mer (PDF)

För mer information, kontakta Parul Sharma, +46 (0) 10 614 31 85, parul.sharma@vinge.se