Nyhet

Nu utbildar vi styrelser i CSR

25 februari 2016 Hållbarhet/ESG

Det är tid att lyfta blicken och fokusera på konkreta åtgärder i CSR-frågorna. Därför erbjuder vi nu en avancerad utbildning inom CSR och hållbarhet för styrelser. Vi kommer inte att i första hand fokusera på värdet av hållbarhetsarbete, utan på praktisk implementering och uppföljning av arbetet i olika typer av verksamheter med globala utmaningar.

Styrelseutbildningarna är interaktiva och utgår ifrån en rad fallstudier. Vi skräddarsyr även utbildningar, där vi anpassar tid och omfattning helt efter efterfrågan och behov.

Ur innehållet: ny lagstiftning och trender inom området, due diligence-begreppet inom hållbarhet, behovet av en systematisk internbesiktning där mandat, kompetens och resurser kan mätas i förhållande till styrelsens hållbarhetsåtagande, kompetensfrågor, behov av extern besiktning, utvärdering av riskhanteringsprocesser, ledarskap och ledningssystem, mätbarhet och vad som egentligen omfattas av begreppet hållbarhet.

Utbildningsansvarig är Parul Sharma, Head of CSR & Compliance, Advokatfirman Vinge, Stockholm.

Läs mer (PDF)

För mer information, kontakta Parul Sharma, +46 (0) 10 614 31 85, parul.sharma@vinge.se

Vinge inför Dude Diligence för ökad jämställdhet

Vinge är marknadsledare inom M&A bland Sveriges affärsjuridiska byråer. 2021 rådgav Vinge i 167 transaktioner till ett värde av 52 miljarder EUR. För att ge en bättre bild av jämställdheten i bolag inför uppköp, försäljningar och samgåenden kompletteras nu due diligence med Dude Diligence.
11 maj 2022 Hållbarhet/ESG

Louise Brorsson Salomon, Maria-Pia Hope och Christina Kokko utses till IFLR 2022 Women Leaders

Vinges delägare Christina Kokko, Maria-Pia Hope och Louise Brorsson Salomon har blivit utsedda som Women Leaders 2022 av IFLR. Utnämningen lyfter ledare med “outstanding reputations within their markets” på en global arena.
4 april 2022 Hållbarhet/ESG

Ny vägledning om hållbarhetsavtal mellan konkurrenter

Europeiska kommissionen har den 1 mars publicerat ett utkast till nya riktlinjer om samarbete mellan konkurrerande företag, samt förslag till uppdaterade gruppundantag för specialiseringsavtal och avtal om forskning och utveckling. Till skillnad från de nu gällande riktlinjerna, som löper ut den 31 december 2022, innehåller det nya utkastet ett kapitel om så kallat hållbarhetsavtal.
1 april 2022 Hållbarhet/ESG