Nyhet

Maria-Pia Hope tilldelas Advokatsamfundets pris för framstående insatser inom advokatyrket

25 oktober 2019 Om byrån Karriär

För åttonde året i rad delar Advokatsamfundet ut priset för framstående insatser inom advokatyrket. Utmärkelsen tilldelas 2019 Maria‑Pia Hope, Managing Partner på advokatfirman Vinge.

Maria‑Pia Hope har igår, 24 oktober, tagit emot utmärkelsen från Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander under Advokatdagarna på Grand Hotel. Innovation, mod, ledarskap och ett starkt engagemang för jämställdhetsfrågor lyfts särskilt fram av Advokatsamfundet i sin nominering:

”Årets pristagare får priset för sina framstående insatser inom advokatyrket genom att kombinera yrkesskicklighet som advokat med ledarskap och jämställdhetsarbete. Årets advokat har bidragit till att utveckla en av landets största advokatbyråer och har gjort det med klokskap, innovation, mod och smittande engagemang för advokatyrket.”

Maria‑Pia Hope kommenterar mottagandet av priset:

”Jag är mycket glad och ödmjuk inför utmärkelsen, och speciellt inför att få den som Managing Partner för Vinge. Det har varit ett stort privilegium att få ägna mig åt ledarskap under en tid av stora utmaningar för advokatbranschen inom allt från globalisering och digitalisering till ökande konkurrens om talanger och kamp för att få fler kvinnor till vårt viktiga yrke. Affärsjurister har en betydelsefull uppgift i att bistå med att vidmakthålla lagar och regler, och samtidigt vara med och utveckla juridiken. Det gläder mig särskilt att den framgång jag har del i bygger på en laginsats. I nästan allt jag gjort som advokat har jag ingått i utmärkta team, vilket gör arbetet så mycket roligare.”

Maria‑Pias engagemang för ökat samförstånd i branschen lyfts också fram av Mia Edwall Insulander:

”Om man träffat Maria-Pia Hope och pratat om advokatyrket så smittas man av hennes engagemang. Jag som har en bakgrund som humanjurist har slagits av att Maria-Pia, som arbetar på en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer, har ett intresse av och en nyfikenhet på advokatens arbete även på andra typer av byråer. Hon bidrar till att verka för den sammanhållning och det samförstånd mellan advokater som är ett av ändamålen för Advokatsamfundet enligt våra stadgar.

Som en del i hedersutmärkelsen avsätts i samband prisutdelningen 100 000 kronor till Advokatsamfundets Pro Bono arbete. Tidigare mottagare av priset är advokaterna Johan Eriksson, Peter Danowsky, Thomas Ohlsson, Björn Riese, Sture Larsson, Christian Åhlund och Lena Frånstedt Lofalk.


För mer information, vänligen kontakta:
Kristian Sjöholm, Marknads‑ och Kommunikationschef, 010 614 33 53, kristian.sjoholm@vinge.se