Nyhet

Juristerna Maja och Mario om varför de valt att engagera sig i Vinges Mångfaldsprojekt

31 augusti 2023 Karriär Mångfaldsprojektet

Att juristkårens sammansättning ska spegla befolkningen i samhället i stort är nog de flesta överens om. Men riktigt så ser det inte ut i verkligheten. Maja Ekdahl och Mario Saad, biträdande jurister på Vinge, är engagerade i Vinges Mångfaldsprojektet med syfte att bredda juristkåren och ta tillvara den kompetens och de möjligheter som mångfalden för med sig.

Vad innebär ert engagemang i praktiken?

 – Mario och jag är två av fyra biträdande jurister med övergripande ansvar för Mångfaldsprojektet på Vinge. Det innebär framför allt att vi planerar och deltar i aktiviteter som genomförs, samt har kontakt med våra samarbetspartners och de skolor där vi verkar, berättar Maja.

Statistik från SCB visar att andelen juriststudenter med utländsk bakgrund ökar. Samtidigt är andelen studenter med utländsk bakgrund lägre bland juriststudenter jämfört med på andra akademiska utbildningar som civilingenjör, civilekonom, läkare och lärare. En integrerad juristkår förutsätter därför att allt fler personer med utländsk bakgrund söker sig till juristprogrammen. 
   – För att motivera ungdomar till universitetsstudier i allmänhet och till juridikstudier i synnerhet valde Vinge när projektet drog igång 2002 att samarbeta med gymnasieskolor med hög andel elever med utländsk bakgrund. Genom att möta eleverna på deras hemmaplan var förhoppningen att de skulle våga ta steget in i en verksamhet som de annars kanske inte hade valt, berättar Mario.

    – Vi uppmärksammade i våras att Mångfaldsprojektet har pågått i tjugo år. Det var väldigt roligt att träffa tidigare stipendiater som idag arbetar med eller pluggar juridik och fungerar som förebilder för dagens gymnasieelever. Projektet har också bidragit till andra positiva effekter. I Göteborg har till exempel skolan vi samarbetar med startat en juridisk gymnasieinriktning säger Maja. 

Varför valde ni att engagera er?

 – Jag valde i princip att engagera mig så fort jag började på Vinge. Dels är jag övertygad om att samhället och vår arbetsplats kan dra stora fördelar av en större mångfald. Men jag tycker också att det är viktigt att så många som möjligt får chansen att få jobba med det som de vill jobba med, säger Mario.

   – För mig var det också självklart att jag skulle engagera mig. Juristkåren borde bättre spegla samhället och det är viktigt att förmedla att mångfald alltid är en fördel och ett vinnande koncept. Jag tycker att alla ska ha samma möjligheter, och att alla som vill ska få möjlighet att arbeta med juridik, fortsätter Maja.

Idag samarbetar Vinge med fyra gymnasieskolor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Eleverna deltar på olika former av temadagar och klassrumspresentationer och har möjlighet att söka Vinges mångfaldsstipendier som förutom en stipendiesumma bland annat ger förtur till Vinges eftertraktade sommarnotarieplatser.
   – Jurister från Vinge deltar och stöttar i undervisningen, och på temadagarna får eleverna även träffa jurister inom andra områden, som domstol, åklagarmyndigheten och större företag, för att ge en inblick i juristens vardag och visa på bredden i de yrken som en jurist kan ägna sig åt, säger Mario.

Flera slutsatser har kunnat dras under de tjugo åren projektet pågått. Framför allt att en enskild aktör kan göra stor skillnad för enskilda individer. Men också att det krävs mycket engagemang och arbete för att uppnå en ökad andel jurister med utländsk bakgrund. Från advokatbranschen, men också från samhället i stort.

   – Just affärsjurister har tidigare länge varit en ganska homogen grupp. Jag är övertygad om att mångfald bidrar till en bättre arbetsplats och att det därför är viktigt att arbeta med den här typen av frågor. Vinge är visserligen en stor aktör inom den svenska juristbranschen, men i jämförelse med många andra svenska företag är vi relativt små. Jag tror därför det är viktigt att vi gör det vi kan för att inspirera andra bolag att göra något liknande, då kan vi tillsammans arbeta för en större mångfald på svenska arbetsplatser, säger Mario.

Maja instämmer:

 – En affärsjuridisk byrå bör som andra arbetsplatser ta ställning och bidra till en positiv förändring och ett mer inkluderande arbetsliv. Vinge, branschen och samhället i stort, alla har ett jobb att göra på vägen mot en juristkår som speglar sammansättningen av befolkningen i samhälle.

 

Vinges Mångfaldsprojekt

  • Startades hösten 2002 av tre delägare på Vinge, varav två fortfarande är engagerade i projektet. Våren 2003 arrangerades de första årliga temadagarna på skolorna och de första stipendievinnarna utsågs.
  • Totalt har drygt 220 stipendier delats ut, varav 130 juridikstipendier och närmare 100 studieförbättrings- och civilkuragestipendier.
  • Idag samarbetar Vinge med fyra gymnasieskolor; Kungsholmens västra gymnasium och S:t Botvids gymnasiet i Stockholm, Angeredsgymnasiet i Göteborg samt Malmö Borgarskola i Malmö.

 

Mer information om mångfaldsprojektet