Nyhet

Imola Szanto Francsics i The Seat

18 december 2023 The Seat Karriär

Nyligen var det Imola Szanto Francsics, biträdande jurist i tvist- och transporträttsgruppen på Göteborgskontoret, tur att sitta i The Seat. Vi tog tempen på henne och hörde hur det var.

Hur länge har du varit på plats nu?

Jag började i slutet av augusti, så tre månader nu. Innan jag kom till Vinge jobbade jag med försäkringsrådgivning, och har också en sjökaptensutbildning i bagaget.

På sjön jobbade jag främst i de mer nordliga delarna av Skandinavien, i miljöer som var svårtillgängliga men också väldigt unika. Att jobba på isbrytare och expeditionsfartyg på Svalbard har varit otroliga upplevelser. Allt blir lite svårare och tuffare när det är kallt och mycket is. Samtidigt är det något unikt och en väldigt fascinerande miljö. Att ha fått utforska den vardagen är något jag alltid kommer att bära med mig.

Jag läste juristlinjen parallellt med sjökaptensutbildningen. Om man gillar både problemlösning och det intellektuella passar juridiken ganska bra. Jag uppskattade det praktiska på sjön, samtidigt saknade jag den intellektuella stimulansen.

Varför valde du att komma till Vinge?

Jag hade ställt in mig på sjö- och transporträtt. För mig såg jag inga andra alternativ, det var inga andra byråer som var intressanta. Jag kände till några av de jurister som jobbar här, och var medveten om att den kompetens som finns på Vinge är ganska unik. Samtidigt är jag småbarnsförälder med mycket att stå i, och kände inte att jag hade tid att gå den vanliga vägen. Av det skälet kontaktade jag en av delägarna direkt. Att få komma till transporträttsgruppen är något som lockat mig länge, och det känns oerhört fint att äntligen få komma hit.

Vad var din första tanke när du fick höra att du skulle sitta i The Seat?

Jag tackade ja direkt! Det skulle såklart bli väldigt spännande att få en inblick i ledningsarbetet. Framförallt att få se helhetsperspektivet, och få en större förståelse för arbetet och komplexiteten bakom beslutsfattandet på en större advokatbyrå.

Kände du till The Seat innan du började på Vinge?

Ja, jag hade framförallt sett det i sociala medier, men inte reflekterat så mycket över det innan jag började.  

Hur förberedde du dig inför mötet?

Jag läste igenom det material du får inför mötet, och funderade även över de frågor där du själv styr agendan. Här förberedde jag några punkter som kändes särskilt viktiga för mig, och försökte även lyfta in fler perspektiv.

Vad valde du att ta upp som dina egna frågor?

Jag lyfte fram vikten av att rekrytera personer med en profil utanför det traditionella. En ung, nyexaminerad jurist med väldigt höga betyg har såklart en given roll på byrån. Samtidigt finns det många jurister utöver det, som bär både värdefulla och intressanta perspektiv som kan vara viktiga för verksamheten.

Jag ser också mig själv som en jurist med snäppet annorlunda profil. Och jag tycker att det funkat otroligt bra! Här har jag upplevt att det finns plats för en bredd av människor, vilket är något väldigt värdefullt. För bolaget finns också ett starkt värde i en organisation med olika och unika erfarenheter och perspektiv.

Vad mer stod på agendan?

Vi pratade en del om det proaktiva arbete som byrån kontinuerligt gör på olika områden. Vi diskuterade även våra interna system, där det var spännande att se hur mycket bakgrundsjobb som ligger här. Det är betydliga mängder arbete, som du kanske inte ser från utsidan. Här presenteras du också för flera väl förberedda förslag inom olika områden. Förslag som det kanske inte blir något av, som faller bort för att det finns en annan bättre lösning. Just den biten var särskilt intressant att se.

Var mötet som du hade tänkt dig?

Både ja och nej. Det var svårt att på förhand veta hur det skulle vara, samtidigt var det en totalt sett väldigt positiv upplevelse. En god stämning och öppna diskussioner.

Har du några tips till den som sitter i The Seat framöver?

Jag tycker att man ska känna sig lugn och trygg i att du är väldigt välkommen på mötet. Alla är genuint intresserade av vem du är och dina reflektioner. Gällande dina egna punkter – tänk ”vad vill jag ta upp?” snarare än ”vad borde jag ta upp?”. Även frågor som kan upplevas som smala kan vara intressanta för flera att ta del av. 

 

Läs mer om The Seat här.