Nyhet

Håkan Borgenhäll återigen expert i statlig utredning

7 februari 2024 Upphovsrätt Immaterialrätt

Håkan Borgenhäll, välmeriterad affärsjurist inom immaterialrätt och delägare i Vinge, har precis avslutat sitt uppdrag som expert i statens offentliga utredning, SOU 2024:4, benämnd Inskränkningarna i upphovsrätten.

En större översyn av inskränkningarna gjordes senast för 19 år sedan så den nyss presenterade utredningen har haft som syfte att åstadkomma ett tydligare och mer modernt regelverk för användning av upphovsrättsligt skyddade verk som kan ske utan tillstånd från innehavare av upphovsrätt.

 -Det har varit ett omfattande arbete och mycket tidskrävande. Den nuvarande lagen är mycket av ett lapptäcke och är i behov av en grundlig översyn. Men slutresultatet när det gäller bestämmelserna om inskränkningarna i upphovsrätten har i allt väsentligt blivit mycket bra, säger Håkan Borgenhäll och fortsätter;

-Det är mycket värdefullt att få sådana här regeringsuppdrag via Sveriges Advokatsamfund och det är också mycket värdefullt att Vinge härigenom får fördjupade kunskaper kring ny lagstiftning. Att regeringen bjuder in advokatsamfundet i dessa utredningar är viktigt utifrån bl. a. rättssäkerhetsintresset.

Utredaren, lagmannen Anders Dereborg med hovrättsassessorn Clara Cederberg samt Håkan och hans expertkollegor i utredningen har gjort en fullständig översyn av upphovsrättslagens bestämmelser om inskränkningarna.  Exempelvis att under vissa förutsättningar kunna använda upphovsrättsligt skyddade verk utan tillstånd vid nyhetsrapportering. Andra viktiga frågor som utredningen behandlat är namn och källangivelse, återgivning av konst i det offentliga rummet, användning av verk vid parodier samt vid forskning mm.

Nästa steg är att utredningen skickas på remiss för att senare bli ett underlag till en proposition som läggs på riksdagens bord för att anta ny lagtext.

Det här är Håkan Borgenhälls tredje uppdrag som expert i en statliga utredning. De två tidigare handlade om ändringar i mönsterskyddslagen (SOU 2000:79 och SOU 2001:68) samt ändringar av patentlagen (SOU 2013:48 och SOU 2015:41 ). Den sistnämnda utredningen avsåg anpassningar av patentlagen till det nya enhetliga patentsystemet samt en fullständig översyn av hela patentlagen.