Nyhet

Experter från Vinge bakom standardverk i konkurrensrätt

1 februari 2022 EU‑ och konkurrensrätt

Advokaterna Johan Karlsson och Trine Osen Bergqvist är författare till den nya väsentligt omarbetade sjätte upplagan av Konkurrensrätt - En handbok. Den nya upplagan omfattar mer än 1100 sidor och redogör i detalj för tolkningen och tillämpningen av konkurrensrätten i Sverige.

Handboken, som blivit ett standardverk på området, är ett viktigt redskap för alla som arbetar med konkurrensrättsliga frågor. Fokus ligger på den praktiska tillämpningen. Den kan även användas som ett konkurrensrättsligt uppslagsverk och som källa för fördjupning och diskussion.

”Vi är stolta över att den sjätte upplagan kommit till världen. Den föregående upplagan gavs ut för sju år sedan, och det har varit enormt arbete att få den nya upplagan på plats. Både Trine och jag är tacksamma för det stöd vi har fått under arbetet, inte minst från alla kollegor som medverkat. Konkurrensrätten är ett viktigt men också dynamiskt och komplicerat rättsområde där stora värden och viktiga intressen ofta står på spel,” säger Johan Karlsson.

Den nya upplagan ges ut av Norstedts Juridik/Karnov och finns tillgänglig i tryckt och digitalt format.

Mer om författarna:

Johan Karlsson, advokat och delägare, ansvarig för Vinges specialistgrupp inom EU- och konkurrensrätt. Med över tjugofem års erfarenhet är han en av Sveriges mest välrenommerade experter och sedan många år rankad som en av de allra bästa. Johan biträder nationella och multinationella företag och organisationer inom alla typer av branscher. Han företräder klienter i ärenden och processer inför konkurrensmyndigheter, domstolar och skiljenämnder. Johan är författare till ett antal artiklar i ledande tidskrifter och andra publikationer. Han har bl.a. varit expert i regeringens utredning om utökad beslutanderätt för Konkurrensverket (SOU 2016:49).

Trine Osen Bergqvist, advokat och senior expert i Vinges specialistgrupp inom EU- och konkurrensrätt. Trine har arbetat med konkurrensrättsliga frågor i mer än tjugo år, varav nästan tio år i olika expert- och chefsbefattningar på Konkurrensverket. Trines expertkompetens spänner över hela det konkurrensrättsliga fältet och hennes erfarenheter och insikter även från konkurrensmyndigheten är till stor nytta i rollen som advokat och rådgivare. Trine har genom åren upparbetat en särskild expertis när det gäller frågor avseende missbruk av dominerande ställning och vertikala avtal. Trine är extern rådgivare i International Competition Network (ICN).