Nyhet

Europeiska patentdomstolen, UPC – Håkan Borgenhäll utsedd till expertgrupp

Håkan Borgenhäll, delägare, har blivit utsedd att representera Sveriges advokatsamfund i CCBE:s expertgrupp avseende den enhetliga patentdomstolen Unified Patent Court, UPC. Expertgruppen utgörs av advokater verksamma inom tvistemål inom patentområdet, och är utsedda av sina respektive länders advokatsamfund.

Håkan Borgenhäll har deltagit i regeringens statliga utredning i och med uppdraget att anpassa den svenska patentlagen inför etableringen av UPC. I samband med det grundläggande arbetet med att ta fram UPC:s processregler och Code of conduct ingick Håkan även i CCBE:s expertgrupp i många år. Gruppen lämnade också flera yttranden inför domstolens bildande.

Expertgruppen har efter ett uppehåll återsamlats, i och med att domstolen nu beräknas vara operativ från och med juni 2023. Gruppen verkar på uppdrag av CCBE (Council of Bars and Law Societies of Europé), som är det europeiska advokatsamfund som utgörs av sammanslutna advokatsamfund i 32 länder. Totalt representerar samfundet en cirka miljon jurister.

 

Håkan Borgenhäll:

 

”En av expertgruppens större uppgifter är att granska den rättssäkerhet som berör domstolen. En av de frågor som framförts från min sida har bland annat varit att se över småföretagares möjligheter att ta tillvara på sin rätt, så kallad access to justice. En fråga som tangerar detta är systemet med domstolens kostnader, inklusive rättegångskostnader. Denna del skiljer sig väsentligt från svenska förhållanden, och behöver också bevakas.”

Relaterade nyheter

Vinge topprankat i 12 områden i Chambers & Partners Europe Guide 2023

Ett stort tack till alla våra klienter som bistått med viktig feedback i samband med Chambers & Partners årliga ranking. Resultatet har nu offentliggjorts, och vi gläder oss åt topprankingar i 12 områden och ett betydande antal individuella rankingar.
17 mars 2023

New Swedish FDI Act

The Swedish Government has proposed a new act on screening of foreign direct investments that will be applicable to transactions closing on 1 December 2023 or later. The purpose of the FDI Act is to prevent foreign direct investments that may harm national security, public order or public safety.
16 mars 2023

Victor Ericsson - ny delägare vid Vinges Stockholmskontor

Det började med en fördjupningskurs i skatt. Tio år senare är Victor Ericsson en av våra nya delägare i gruppen för företagsbeskattning på Vinges Stockholmskontor. Vi tog en pratstund för att höra om hans bana från praktik på konsultbyrå till skattejuridik för samtliga Vinges kontor.
10 mars 2023