Nyhet

Europeiska patentdomstolen, UPC – Håkan Borgenhäll utsedd till expertgrupp

Håkan Borgenhäll, delägare, har blivit utsedd att representera Sveriges advokatsamfund i CCBE:s expertgrupp avseende den enhetliga patentdomstolen Unified Patent Court, UPC. Expertgruppen utgörs av advokater verksamma inom tvistemål inom patentområdet, och är utsedda av sina respektive länders advokatsamfund.

Håkan Borgenhäll har deltagit i regeringens statliga utredning i och med uppdraget att anpassa den svenska patentlagen inför etableringen av UPC. I samband med det grundläggande arbetet med att ta fram UPC:s processregler och Code of conduct ingick Håkan även i CCBE:s expertgrupp i många år. Gruppen lämnade också flera yttranden inför domstolens bildande.

Expertgruppen har efter ett uppehåll återsamlats, i och med att domstolen nu beräknas vara operativ från och med juni 2023. Gruppen verkar på uppdrag av CCBE (Council of Bars and Law Societies of Europé), som är det europeiska advokatsamfund som utgörs av sammanslutna advokatsamfund i 32 länder. Totalt representerar samfundet en cirka miljon jurister.

 

Håkan Borgenhäll:

 

”En av expertgruppens större uppgifter är att granska den rättssäkerhet som berör domstolen. En av de frågor som framförts från min sida har bland annat varit att se över småföretagares möjligheter att ta tillvara på sin rätt, så kallad access to justice. En fråga som tangerar detta är systemet med domstolens kostnader, inklusive rättegångskostnader. Denna del skiljer sig väsentligt från svenska förhållanden, och behöver också bevakas.”