Nyhet

”De svåraste fallen är också de mest intressanta”

18 februari 2022 Karriär

I uppdraget som officiell affärsjuridisk rådgivare till Sveriges Olympiska Kommitté, SOK, ingår att försvara de olympiska varumärkena. Det har inneburit intensiva veckor för biträdande juristen Michael Montner och hans kollegor i immaterialrättsgruppen på Vinge under pågående OS.

De senaste veckorna har varit hektiska för Michael och hans kollegor. De har hanterat två-tre ärenden per dag. För att kunna arbeta effektivt har ett jourschema tagits fram. Det finns också framtagna brevmallar för olika scenarion för att snabbt kunna ingripa mot alla former av intrång.

– Vi hjälper SOK utvärdera, bedöma och agera på potentiella varumärkesintrång och så kallad otillbörlig marknadsföring. För egen del gör jag en första bedömning av ärendena som kommer in. De enklare fallen tar jag själv hand om, de lite svårare samarbetar jag med mina kollegor kring hur vi ska hantera. När vi bedömer att det faktiskt rör sig om varumärkesintrång eller otillbörlig marknadsföring agerar vi genom att snabbt skicka brev till aktören ifråga, berättar Michael.

– Varje ärende kräver sin bedömning och brev utifrån den specifika aktören och användningen. Vi strävar efter att vara pedagogiska och min upplevelse är att de flesta vill göra rätt för sig och har stor förståelse när vi kontaktar dem. I de allra flesta fallen begärs frivillig rättelse, det vill säga att vi vänligt ber aktörerna upphöra med användning av SOK:s skyddade varumärken.

Att arbeta med varumärkesintrång tillsammans med SOK passar Michael som handen i handsken. Han kom nyligen tillbaka till Vinge efter två års tjänstledighet för tingstjänstgöring på Patent- och marknadsdomstolen och Stockholms tingsrätt och har själv ett stort sportintresse.

– De svåraste fallen som kommer in är också de mest intressanta. Att klura på hur man ska formulera sig i brevet till aktören i fråga, samtidigt som de många gånger kan ha gjort en egen bedömning i att deras användning är ok. Det vi gör känns viktigt, genom att agera mot företag som utnyttjar SOK:s varumärken utan tillstånd underlättar vi för SOK att attrahera sponsorer och samarbetspartners.

De olympiska spelen närmar sig sitt slut för den här gången. För Michaels del innebär det en återgång till ordinarie arbetsuppgifter som framförallt kretsar kring olika former av tvister.

– Det märks verkligen att Vinge är en fullservicebyrå, här kommer man i kontakt med många människor och får arbeta med varierande arbetsuppgifter i stora projekt. Jag drivs framförallt av klienterna vi får jobba med och här finns de mest spännande tvisterna som har störst betydelse på marknaden.

 

Vill du växa med oss? Läs mer om att starka din karriär hos oss på Vinge.

Meet The Seat – Arthur Kinski

Nyligen var det Arthur Kinskis, biträdande jurist i Corporate Commercial på Stockholmskontoret, tur att sitta i The Seat. Vi tog en pratstund för att höra hur det var.
29 november 2022 Karriär

Från sommarnotarie till biträdande jurist

Våren 2023 börjar Markus Hedbys arbeta som biträdande jurist på Vinge. Vägen till anställning gick via en plats som sommarnotarie. Den 1 november öppnar ansökan till sommarnotarieprogrammet 2023.
15 november 2022 Karriär

”Sommarnotariejobbet ett väldigt varierande och framför allt roligt jobb!”

Tisdagen 1 november öppnar ansökan till Vinges sommarnotarieprogram 2023. Alicia Olnäs var sommarnotarie på Vinge sommaren 2022. Hon uppmanar alla som söker att i ansökan lyfta fram vad som lockar med att vara sommarnotarie på just Vinge.
15 november 2022 Karriär

Relaterade nyheter