Nyhet

Dagne Sabockis disputerar med avhandling i upphandlingsrätt

8 november 2022

Dagne Sabockis har nyligen disputerat med avhandlingen Competition and Green Public Procurement in EU Law – a study under Directive 2014/24/EU. Avhandlingen sätter fokus på förhållandet mellan miljö- och konkurrenshänsyn vid offentliga upphandlingar, två aspekter som ofta kan uppfattas stå i motsats till varandra.

EU:s upphandlingsregler kan i och med EU-direktivet 2014/24 framstå som motsägelsefulla, då de har ett tydligt fokus på både miljö- och konkurrenshänsyn. Grön upphandling har av den anledningen ibland uppfattats som ett konkurrenshinder. Samtidigt kan direktivets konkurrensprincip också ses som en begränsning av möjligheterna att ta miljöhänsyn vid upphandlingar.

Dagne Sabockis:

”För att ta itu med den osäkerhet som följer av rättsutvecklingen analyserar avhandlingen konsekvenserna av konkurrensprincipen för grön offentlig upphandling inom EU. Syftet är att klargöra utrymmet för konkurrenshänsyn inom ramen för grön offentlig upphandling, och tydliggöra att det ena inte behöver utesluta det andra.

Avhandlingen kan ge vägledning i frågan för upphandlande myndigheter och företag som deltar i offentlig upphandling, praktiskt verksamma jurister, men även våra domstolar och lagstiftare inom EU.”

 

Avhandlingen ges ut av Jure Förlag och finns tillgänglig att beställa här 

Dagne Sabockis är verksam som Associate i gruppen för EU-, Competition & Regulatory på Vinges Stockholmskontor. Hon undervisar även i juridik vid Handelshögskolan i Stockholm samt vid Stockholms Universitet.

 

Förnybar energi – Rådet enas om en tillfällig krisförordning

I början av november presenterade Europeiska Kommissionen ett förslag om en påskyndad utbyggnad av förnybara energikällor för att påskynda omställningen till grön energi och minska EU:s beroende av ryska fossila bränslen. I enlighet med Europeiska Rådets slutsatser som framfördes i oktober, menar Kommissionen att den pågående energikrisen kräver omedelbara åtgärder för att införliva delar av REPowerEU-planen, och föreslår därmed en krisförordning som baseras på nödbestämmelsen i artikel 122.1 i fördraget om europeiska unionens funktionssätt (FEUF).
6 december 2022

”När jag fick stipendiet kände jag att Vinge trodde på mig”

Hawjin Shamer var en av de allra första vinnarna av Vinges mångfaldsstipendier när hon fick det 2004. Då var hon nyss fyllda 19 och elev på Angeredsgymnasiet, idag arbetar hon som senior åklagare på Riksenheten mot korruption.
1 december 2022

Nytt förslag om utvidgning av arbetsmiljöansvaret

I slutet av augusti 2022 presenterades betänkandet ’’SOU 2022:45 – Steg framåt, med arbetsmiljön i fokus’’. I utredningen lämnas bland annat förslag om att arbetsmiljöansvaret ska utvidgas för att bättre överensstämma med hur arbetet organiseras på dagens arbetsmarknad.
30 november 2022

Relaterade nyheter