VÅRA SENASTE NYHETER

Nyhet

HD skärper skadeståndsansvaret för ren förmögenhetsskada

På åttonde plats finner vi ett skadeståndsrättsligt avgörande med betydande inslag av arbetsrätt och konstitutionell rätt.

1 juni 2016 Highlight HD
Nyhet

Högsta domstolens avgörande blottlägger ett tekniskt kryphål i Aktiebolagslagen

På nionde plats hamnar ett bolagsrättsligt avgörande, med viss obeståndsrättslig beröring, som sätter stringensen i ABL:s kapitalskyddsregler på prov.

1 juni 2016 Highlight HD
Nyhet

Systembolaget vs The Absolut Company

På tionde plats hamnar HD:s avgörande i klander- och ogiltighetsprocessen mellan Systembolaget och The Absolut Company (tidigare V&S Vin och Sprit) - en dom som har väckt stort internationellt intresse, särskilt i skiljerättsliga kretsar.

1 juni 2016 Highlight HD
Nyhet

Är svenska bolag förberedda för ökade affärer med Iran?

Under vinjetten Vinge kommenterar, delar vi med oss av reflektioner och analyser utifrån ett affärsjuridiskt perspektiv.

2 maj 2016 Highlight HD
Föregående