Våra senaste nyheter

Nyhet

”Sommarnotariejobbet ett väldigt varierande och framför allt roligt jobb!”

Tisdagen 1 november öppnar ansökan till Vinges sommarnotarieprogram 2023. Alicia Olnäs var sommarnotarie på Vinge sommaren 2022. Hon uppmanar alla som söker att i ansökan lyfta fram vad som lockar med att vara sommarnotarie på just Vinge.
15 november 2022 Karriär Student
Nyhet

Mångfaldstipendiet hjälpte till att öppna dörrar

När Narin Hamasor Godic började gymnasiet brydde hon sig inte särskilt mycket om varken skolan eller betygen. Men den inställningen skulle komma att ändras efterhand, och när det några år senare var dags att ta studenten kunde hon stoltsera med både toppbetyg och som vinnare av Vinges mångfaldsstipendium 2010.
14 november 2022 Mångfaldsprojektet
Nyhet

”Fundera på varför du och Vinge är en bra match”

Många av Vinges sommarnotarier börjar arbeta hos oss efter avslutat sommarnotarieprogram. Ian Jonson var sommarnotarie på Vinge 2021, mindre än ett år senare började han som biträdande jurist i immaterialrättsgruppen.
11 november 2022 Karriär Student
Nyhet

Lisa Bourghardt utsedd till counsel vid Vinges Skånekontor

Lisa Bourghardt har utsetts till counsel vid Vinges Skånekontor från och med 1 januari 2023. Lisa har arbetat på Vinge sedan 2013 och är verksam inom immaterialrätt.
9 november 2022 Karriär Om byrån
Nyhet

Vinge har skrivit Sveriges bidrag om skattetvister för The Legal 500

Som internationellt företag finns det risk att hamna fel i skattehanteringen när verksamheten bedrivs i olika länder. Då kan tvister med aktuella skattemyndigheter uppstå. När The Legal 500 för första gången introducerar ett dedikerat kapitel om skattetvister i sin komparativa guide är det Ulrika Bengtsson, advokat och counsel, som utsetts till att ge en förtydligad bild av det svenska skatteförfarandet.
9 november 2022
Nyhet

Dagne Sabockis disputerar med avhandling i upphandlingsrätt

Dagne Sabockis har nyligen disputerat med avhandlingen Competition and Green Public Procurement in EU Law – a study under Directive 2014/24/EU. Avhandlingen sätter fokus på förhållandet mellan miljö- och konkurrenshänsyn vid offentliga upphandlingar, två aspekter som ofta kan uppfattas stå i motsats till varandra.
8 november 2022
Nyhet

”I många fall har Mångfaldsprojektet varit helt livsavgörande. Life defining moments”

Målet med Vinges Mångfaldsprojekt är att bredda juristkåren och ta vara på den kompetens och de möjligheter som mångfalden för med sig. I år fyller projektet 20 år. Försteläraren Torbjörn Stenson på Angeredsgymnasiet i Göteborg, en av skolorna Vinge samarbetar med, har varit engagerad i projektet sedan starten 2002.
8 november 2022 Mångfaldsprojektet
Nyhet

”Jag insåg att affärsjuridik är för mig”

Ansökan till Vinges sommarnotarieprogram 2023 är öppen. För Lisa Person, sommarnotarie 2022, innebar sommaren en bekräftelse på att det är affärsjuridik hon vill arbeta med efter examen.
4 november 2022 Karriär Student
Nyhet

IP-strategi i en värld av innovation och snabb förändring

I undersökningen IP-Kompassen 2021, beskriver svenska bolag att immateriella rättigheter fortsatt ses som en värdefull tillgång. Hela 74 % av respondenterna angav att immateriella rättigheter är betydelsefulla för företaget (42 % mycket viktigt och 32 % viktigt). Nästan en tredjedel av företagen (27 %) har också blivit utsatta för intrång de senaste fem åren. Av samtliga respondenter tror 38 % att intrången kommer att fortsätta öka de närmaste fem åren.
3 november 2022
Nyhet

Sök till Vinges sommarnotarieprogram 2023

1 november öppnar ansökan till Vinges sommarnotarieprogram, skapat för att ge dig de bästa förutsättningarna inför din framtida karriär. Du behöver ha läst minst sex terminer på juristprogrammet för att delta.
1 november 2022 Karriär student
Nyhet

The wide reach of the prohibition against circumventing EU sanctions

Against the background of Russia’s invasion of Ukraine, the EU has imposed a number of sanctions, which include a prohibition for companies within the EU to take certain measures in relation to Russia, as well as designated Russian people and entities on the sanction lists. Furthermore, a prohibition to circumvent the sanctions has been introduced in order to ensure that the sanctions are effective also in practice. When it comes to this circumvention prohibition, it is important to be aware of its wide interpretation, as established by the Court of Justice of the European Union and the European Commission.
31 oktober 2022 Sanktioner
Nyhet

”Som sommarnotarie har du chansen att varje dag lära nytt och vara med i näringslivets centrum”

”Roligt och lärorikt”, så sammanfattar Max Knutsson tiden som sommarnotarie 2022 på Vinge. Han rekommenderar alla juriststudenter som är intresserade av affärsjuridik att söka när ansökningsperioden öppnar 1 november.
26 oktober 2022 Karriär Student
Nyhet

EU inför direktiv om tillräckliga minimilöner

Den 14 september i år röstade Europaparlamentet ja till direktiv om minimilöner. Direktivet har som mål att säkerställa att arbetstagarna i Europeiska unionen skyddas med tillräckliga minimilöner som tillåter en skälig levnadsstandard, vilket i sin tur kan leda till ett minskat lönegap mellan könen, ökat skydd för arbetstagare och ökat incitament till att arbeta.
25 oktober 2022 Arbetsrättsliga nyheter
Nyhet

Balansdirektivet – EU:s direktiv om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare

I juni 2019 antog Europaparlamentet och Europeiska unionens råd det så kallade Work-life Balance Directive, eller Balansdirektivet. Direktivet avser att modernisera den europeiska arbetsmarknaden genom att skapa balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och vårdnadshavare, samt uppnå jämställdhet mellan män och kvinnor i fråga om möjligheter på arbetsmarknaden. Eftersom Sverige till stor del redan uppfyller direktivs krav har enbart ett fåtal lagändringar varit nödvändiga.
25 oktober 2022 Arbetsrättsliga nyheter
Nyhet

Höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare

Arbetskraftsinvandringen till Sverige är viktig för företag som växer och den bidrar till att stärka svensk kompetensförsörjning. Dessvärre utnyttjas arbetskraftsinvandrare, bland annat genom låga löner och långa arbetsdagar. Ekobrottsmyndigheten har konstaterat att missbruket av systemet för arbetskraftsinvandring är ett av de största brottsområdena inom grov ekonomisk brottslighet. Regeringen har därför föreslagit skärpta och förbättrade regler om arbetskraftsinvandring. Riksdagen röstade ja till förslaget i april 2022 och lagändringarna trädde i kraft i juni 2022.
25 oktober 2022 Arbetsrättsliga nyheter
Föregående Nästa