Nyhet

7 april öppnar ansökan om korttidsarbete hos Tillväxtverket

Tisdag den 7 april öppnar ansökan om stöd för korttidsarbete. Ansökan görs via Tillväxtverkets webbplats och består av ett antal ja- och nej-frågor.

Baserat på dessa svar kommer Tillväxtverket att pröva om preliminärt stöd kan utges eller inte. Under och framför allt mot slutet av stödperioden kommer slutligt beslut om stöd att fattas och Tillväxtverket kommer då att mer ingående granska att varje företag uppfyller samtliga krav. Skulle Tillväxtverket bedöma att förutsättningarna för stöd inte föreligger kommer utbetalat preliminärt stöd att krävas tillbaka.

Tillväxtverket räknar med ansenlig trafik till sin webbplats. Om man inte har en alldeles akut likviditetssituation, bör man överväga att vänta några dagar med att skicka in ansökan. Stöd kan beviljas retroaktivt och alla som har sökt, och som uppfyller kriterierna, kommer att beviljas stöd.

Ansökan ska göras enligt de instruktioner som finns tillgängliga inför öppningen av ansökan. Ansökan kan förberedas här, så att det bara är att trycka på Skicka-knappen den 7 april.