Nyhet

2023 års mångfaldsstipendiater utsedda

Vinge delar inom ramen för Mångfaldsprojektet årligen ut ett stipendium i syfte att uppmuntra elever med utländsk bakgrund att studera juridik. Nu är 2023 års vinnare utsedda.

Årets stipendiater

Kungsholmens västra gymnasium

 • Aeilin Ranjbar
 • Alaa Abdulkhalik
 • Ibtehal Bazgir
 • Malak Mehawes
 • Neila Mejdi
 • Suzan Ghneim

Angeredsgymnasiet

 • Aysel Shiraliyeva
 • Mona Ali
 • Omar Hassan

Malmö Borgarskola

 • Berna Bleta
 • Erik Otelea
 • Hiwen Ulusoy

Varje stipendiat tilldelas 15 000 kronor vardera.

Mångfaldsstipendierna en del av Vinges mångfaldsprojekt

Mångfaldsstipendierna är en del av Vinges Mångfaldsprojekt med syfte att bredda juristkåren och ta vara på den kompetens och de möjligheter som mångfalden för med sig.

Projektet startade 2002 och innefattar utöver stipendierna även bland annat temadagar och möjlighet till sommarpraktik på Vinge.

Mer information om mångfaldsprojektet