Karin Ulberstad

Delägare Advokat
  • Stockholm
  • Språk:
    Svenska, Engelska

Sedan 2008 arbetar Karin på heltid med vår regelefterlevnad och hantering av egna risker och leder den interna funktionen för byråns risk- och kvalitetsarbete. Karin har drygt 20 års erfarenhet av klientarbete, främst inom M&A och bolagsrätt.

”Genom en adekvat riskhantering främjar vi samtidigt kvalitén i vårt klientarbete - och tvärtom.” Karin Ulberstad

Utbildning

  • Stockholms universitet, jur kand, 1986

Erfarenhet

  • Ansvarig delägare Vinge London 2000-2003
  • Advokatfirman Ekholm & Hesselman 1989-1990
  • Tingstjänstgöring 1986-1989

Nyhet

DAC 6 - EU:s direktiv gällande rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang
Nyhet 4 juni 2020

DAC 6 - EU:s direktiv gällande rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang

DAC 6 är ett EU direktiv som innebär att rådgivare åläggs en skyldighet att informera relevanta skat…