Jakob Larsson Taghizadeh

Biträdande jurist
  • Göteborg
  • Språk:
    Svenska, Engelska

Verksamhetsområden

Utbildning

  • Örebro universitet, juristexamen, 2018

Erfarenhet

  • Tingsnotarie vid Göteborgs tingsrätt, 2018-2020
  • Sommarnotarie, advokatfirman Vinge, 2017
  • Praktikant, advokatfirman Glimstedt, 2017

Övriga meriter

  • Forskningsassistent, Örebro universitet, 2018